Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Posiadając nasze rozwiązanie bardzo łatwo możesz wykonać powyższą operację.

Wystawienie paragonu z numerem NIP

Aby wystawić paragon z numerem NIP:

  1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Zarejestruj produkty.
  3. Przejdź do obsługi płatności.
  4. W prawym górny rogu na wyświetlaczu stuknij w przycisk Dokument/Faktura  
  5. W kolejnym widoku stuknij w pozycję 3. Paragon z NIP.
  6. Wpisz NIP nabywcy i zatwierdź naciskając zielony przycisk dalej.
  7. Wybierz formę płatności, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Wzór paragonu z NIP-em

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

  • Paragon z NIP-em poniżej kwoty 450 PLN jest interpretowany jako faktura uproszczona.
  • Fakturę do takiego paragonu musisz wystawić z zewnętrznego systemu, bądź ręcznie.