Wstęp

Aplikacja do prowadzenia sprzedaży zapewnia rejestrację produktów na różne sposoby, dostosowane do potrzeb każdego rodzaju prowadzonej sprzedaży. Umożliwia zarówno wyszukiwanie asortymentu po numerach PLU, kodach kreskowych jak i nazwie. Aplikacja współpracuje również z wybranymi wagami i zapewnia automatyczne ważenie rejestrowanych towarów.

Wyszukiwanie po numerze PLU

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Upewnij się, że aplikacja jest ustawiona w trybie wyszukiwania po kodzie (ew. naciśnij przycisk * na klawiaturze aby na ekranie pojawił się napis "wprowadź kod").
 3. Wprowadź numer PLU szukanego produktu.
  1. Jeśli numer PLU nie zostanie odnaleziony, aplikacja wyświetli komunikat "nie znaleziono pasującego towaru". Sprawdź czy wpisany numer PLU jest poprawny oraz czy aplikacja posiada aktualną bazę towarową. Więcej znajdziesz tutaj.
  2. Jeśli numer zostanie odnaleziony, aplikacja pokaże nazwę oraz cenę produktu.
 4. Możesz zatwierdzić wyszukany towar naciskając zielony przycisk OK lub anulować naciskając czerwony przycisk anuluj.

Wyszukiwanie po nazwie

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Upewnij się, że aplikacja jest ustawiona w trybie wyszukiwania po nazwie (ew. naciśnij przycisk * na klawiaturze aby na ekranie pojawiła się lista najczęściej wyszukiwanych towarów).
 3. Zacznij wpisywać nazwę za pomocą klawiatury naciskając przycisk z potrzebną literą tylko raz, np. aby wpisać słowo "mleko" należy nacisnąć przyciski: 6(mno) 5(jkl) 3(def) 5(jkl) 6(mno).
 4. Aplikacja znajdzie wszystkie towary, których dowolny fragment nazwy pasuje do wpisanej kombinacji cyfr i związanych z nimi liter. Dla podanego wcześniej ciągu 65356 znajdzie np.:
  1. mleko butelka 1l.
  2. op. mleko w proszku
  3. Olejowy Raj 0,75l.
 5. Pierwsza pozycja z listy produktów zostanie pokazana w szczegółach obok wpisanego ciągu liter.
 6. Możesz zatwierdzić wyszukany towar naciskając zielony przycisk OK lub dotykając na ekranie właściwą pozycję z listy. Aby anulować naciśnij czerwony przycisk anuluj.

Wyszukiwanie po kodzie kreskowym (dla urządzeń posiadających obsługę skanera)

Odczyt czytnikiem kodów kreskowych

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Za pomocą czytnika kodów kreskowych zeskanuj kod kreskowy towaru.
  1. Jeśli kod kreskowy nie zostanie odnaleziony, aplikacja wyświetli komunikat "nie znaleziono pasującego towaru". Sprawdź czy wpisany numer PLU jest poprawny oraz czy aplikacja posiada aktualną bazę towarową (patrz ...).
  2. Jeśli kod kreskowy zostanie odnaleziony, aplikacja automatycznie wprowadzi towar na paragon.

Wprowadzenie kodu ręcznie

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Wprowadź kod kreskowy za pomocą klawiatury.
  1. Jeśli kod kreskowy nie zostanie odnaleziony, aplikacja wyświetli komunikat "nie znaleziono pasującego towaru". Sprawdź czy wpisany numer PLU jest poprawny oraz czy aplikacja posiada aktualną bazę towarową (patrz tutaj).
  2. Jeśli kod kreskowy zostanie odnaleziony, aplikacja pokaże nazwę oraz cenę produktu.
 3. Możesz zatwierdzić wyszukany towar naciskając zielony przycisk OK lub anulować naciskając czerwony przycisk anuluj.

Rejestracja towarów ważonych (dla urządzeń posiadających obsługę wag)

Automatyczny odczyt z podłączonej wagi

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Wyszukaj towar, który ma zostać zważony.
 3. Połóż towar na wadze i poczekaj na ustabilizowaniu pomiaru.
 4. Aplikacja automatycznie pobierze wagę towaru i pokaże w miejscu ilości. Jeśli chcesz ponowić pomiar, wciśnij żółty przycisk ponów.
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Ręczne wprowadzanie odczytu wagi

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Wyszukaj towar, który ma zostać zważony.
 3. Połóż towar na wadze i poczekaj na ustabilizowaniu pomiaru.
 4. Naciśnij przycisk # i przepisz wagę towaru.
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Rejestracja wielu produktów

Wariant 1

 1. Wprowadź numer PLU produktu.
 2. Naciśnij przycisk #.
 3. Wprowadź żądaną ilość produktów.
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Wariant 2

 1. Wprowadź numer PLU produktu.
 2. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.
 3. Naciśnij przycisk #.
 4. Wprowadź żądaną ilość produktów.
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Wariant 3

 1. Zeskanuj kod kreskowy produktu.
 2. Naciśnij przycisk #.
 3. Wprowadź żądaną ilość produktów.
 4. Zatwierdzić naciskając zielony przycisk OK.

Wariant 4

 1. Wprowadź żądaną ilość produktów.
 2. Zeskanuj kod kreskowy produktu.

Wariant 5

 1. Zeskanuj kod kreskowy produktu żądaną ilość razy.

Zmiana parametrów rejestrowanych produktów

Produkty są domyślnie rejestrowane w jednej jednostce miary, w podstawowej cenie (jeśli została zdefiniowana) i bez rabatów. Jednak każdy z tych parametrów można zmienić przed wprowadzeniem wybranego towaru na paragon - szczegóły znajdziesz w tutaj.

 

Filmik instruktażowy