Rejestracja produktów

Wstęp

Integralną częścią do prowadzenia sprzedaży jest aplikacja iPOS, która dostarczona jest wraz z urządzeniem. Pozwala ona między innymi na rejestrację produktów poprzez wyszukiwanie asortymentu po numerach PLU lub nazwie produktu.

Wyszukiwanie po numerze PLU

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Upewnij się, że aplikacja jest ustawiona w trybie wyszukiwania po kodzie (ew. naciśnij przycisk * na klawiaturze aby na ekranie pojawił się napis "wprowadź kod").
 3. Wprowadź numer PLU szukanego produktu.
  1. Jeśli numer PLU nie zostanie odnaleziony, aplikacja wyświetli komunikat "nie znaleziono pasującego towaru". Sprawdź czy wpisany numer PLU jest poprawny oraz czy aplikacja posiada aktualną bazę towarową. Więcej znajdziesz tutaj.
  2. Jeśli numer zostanie odnaleziony, aplikacja pokaże nazwę oraz cenę produktu.
 4. Możesz zatwierdzić wyszukany towar naciskając zielony przycisk OK lub anulować naciskając czerwony przycisk anuluj.

Wyszukiwanie po nazwie

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Upewnij się, że aplikacja jest ustawiona w trybie wyszukiwania po nazwie (ew. naciśnij przycisk * na klawiaturze aby na ekranie pojawiła się lista najczęściej wyszukiwanych towarów).
 3. Zacznij wpisywać nazwę za pomocą klawiatury naciskając przycisk z potrzebną literą tylko raz, np. aby wpisać słowo "mleko" należy nacisnąć przyciski: 6(mno) 5(jkl) 3(def) 5(jkl) 6(mno).
 4. Aplikacja znajdzie wszystkie towary, których dowolny fragment nazwy pasuje do wpisanej kombinacji cyfr i związanych z nimi liter. Dla podanego wcześniej ciągu 65356 znajdzie np.:
  1. mleko butelka 1l.
  2. op. mleko w proszku
  3. Olejowy Raj 0,75l.
 5. Pierwsza pozycja z listy produktów zostanie pokazana w szczegółach obok wpisanego ciągu liter.
 6. Możesz zatwierdzić wyszukany towar naciskając zielony przycisk OK lub dotykając na ekranie właściwą pozycję z listy. Aby anulować naciśnij czerwony przycisk anuluj.

Rejestracja wielu produktów

Wariant 1

 1. Wprowadź numer PLU, bądź nazwę produktu.
 2. Naciśnij przycisk #.
 3. Wprowadź żądaną ilość produktów.
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Wariant 2

 1. Wprowadź numer PLU, bądź nazwę produktu.
 2. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.
 3. Naciśnij przycisk #.
 4. Wprowadź żądaną ilość produktów.
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Zmiana parametrów rejestrowanych produktów

Produkty są domyślnie rejestrowane w jednej jednostce miary, w podstawowej cenie (jeśli została zdefiniowana) i bez rabatów. Jednak każdy z tych parametrów można zmienić przed wprowadzeniem wybranego towaru na paragon - szczegóły znajdziesz w tutaj.