Zgodnie rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, na zakończenie każdego dnia sprzedażowego należy wykonać raport dobowy. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych paragonów od ostatniego raportu dobowego.

Raport dobowy

Aby wydrukować raport dobowy:

Wariant 1

 1. Zaloguj się na urządzeniu.
 2. Stuknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz pozycję 3. Raport dobowy (zamknięcie dnia).
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Wariant 2

 1. Zaloguj się na urządzeniu.
 2. Stuknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz pozycję 4. Raporty.
 4. Wybierz pozycję 1. Raport dobowy (zamknięcie dnia).
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Wzór raportu dobowego

Opis oznaczonych pozycji

 1. Kolejny, ogólny numer dokumentu, wydrukowanego z kasoterminala.
 2. Data oraz godzina zarejestrowanego pierwszego paragonu, od momentu wykonania ostatniego raportu dobowego.
 3. Data oraz godzina zarejestrowanego ostatniego paragonu, w aktualnym raporcie dobowym.
 4. Data oraz godzina wykonania raportu dobowego.

Pamiętaj!

 • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT raporty dobowe należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.