Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu.

Aby wydrukować raport miesięczny:

 1. Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz pozycję 4. Raporty.
 4. Wybierz pozycję 2. Raport miesięczny.
 5. Wprowadź dane miesiąca, za który chcesz wykonać raport.
 6. Ustaw żądany typ raportu poprzez naciśnięcie gwiazdki "*". 
 7. Przejdź dalej naciskając zielony przycisk.
 8. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 9. Dalej nastąpi wydruk pełnego fiskalnego raportu miesięcznego.

Pamiętaj!

 • Raport miesięczny może wydrukować użytkownik z właściwymi uprawnieniami.
 • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT, raporty miesięczne należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.
 • Typ raportu oznaczony jako "pełny fiskalny" spowoduje wydruk wszystkich raportów dobowych sporządzonych w wybranym miesiącu wraz z ich łącznym podsumowaniem. 
 • Typ raportu oznaczony jako "skrócony fiskalny" spowoduje wydruk samego łącznego podsumowania raportów dobowych sporządzonych w wybranym miesiącu.