Wystawienie faktury

Wystawianie faktury na urządzeniu nigdy nie było prostsze! Kasoterminal korzysta z bazy REGON aby na podstawie samego NIPu nabywcy uzupełnić pozostałe dane.
 

Wystawienie faktury

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Zarejestruj produkty.
 3. Przejdź do obsługi płatności.
 4. W prawym górny rogu na wyświetlaczu stuknij w przycisk Dokument 
 5. W kolejnym widoku stuknij w pozycję 1. Faktura.
 6. Wpisz NIP nabywcy i zatwierdź naciskając zielony przycisk dalej.
 7. Po wyszukaniu firmy zweryfikuj poprawność danych.
  1. Jeżeli wyświetlane dane nie są zgodne ze stanem faktycznym, wybierz pole do edycji naciskając gwiazdkę * (wybrane pole zostanie podświetlone na niebiesko).
  2. Skasuj błędne dane przytrzymując żółty przycisk.
  3. Wprowadź poprawne dane.
  4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk dalej.
 8. Jeśli dane są poprawne, zatwierdź naciskając zielony przycisk dalej.
 9. Wybierz formę płatności, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Pamiętaj!

 • Fakturę wystawioną z kasoterminala iPOS pocket należy osobno zaksięgować w ewidencji VAT/JPK, gdyż nie jest ona dokumentem fiskalnym.