Obsługa rachunku kelnerskiego

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy skonfigurowali rachunek kelnerski opisany tutaj.

Wydrukowanie rachunku kelnerskiego

 1. Zarejestruj produkty lub wybierz zaparkowany paragon.
 2. Przejdź do płatności.
 3. Wybierz dodaną wcześniej niefiskalną metodę płatności. 
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk przyjmij.

Wystawienie paragonu do wykonanego wcześniej rachunku kelnerskiego

 1. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 2. Wybierz Transakcje.
 3. Znajdź pożądaną transakcję.
 4. Wybierz trzy kropki widoczne obok wybranej przez Ciebie transakcji.
 5. Wybierz utwórz paragon.
 6. Wybierz metodę płatności.
 7. Zatwierdź naciskając zielony przycisk przyjmij.

Pamiętaj!

 • Rachunek kelnerski należy bezwzględnie zafiskalizować z poziomu listy wykonanych transakcji. Niewydanie paragonu fiskalnego może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.