Rachunek kelnerski

Rachunek kelnerski to dokument przeznaczony dla kelnera, zawiera on zestawienie zamówionych w lokalu produktów i potraw, oraz ich wartości. Nie jest on jednak sam w sobie dokumentem fiskalnym.

Uruchomienie obsługi rachunku kelnerskiego

Aby móc obsługiwać wydruk rachunku kelnerskiego, najpierw musisz dodać niefiskalną metodę płatności, na którą będą przyjmowane rachunki kelnerskie i jednorazowo skonfigurować miejsce wydruku płatności niefiskalnej:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W obsługiwanych metodach płatności naciśnij przycisk dodaj własną. 
 3. Nazwij metodę płatności.
 4. Ustaw cechy dodawanej metody płatności.
 5. Naciśnij przycisk dodaj.
 6. Przejdź do Wydruki/Wydruki inne.
 7. Wybierz nazwę swojej lokalizacji.
 8. W sekcji Wydruk płatności niefiskalnej wybierz Kasoterminal iPOS.
 9. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Więcej na temat obsługi rachunku kelnerskiego na kasoterminalu iPOS znajdziesz tutaj.

 Pamiętaj!

 • Rachunek kelnerski należy bezwzględnie zafiskalizować z poziomu listy wykonanych transakcji. Niewydanie paragonu fiskalnego może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
 • Ustawienie miejsca wydruku płatności niefiskalnej jest jednorazowe, każda kolejna dodana płatność niefiskalna nie wymaga już ustawienia miejsca wydruku. 
 • Funkcjonalność dostępna jest od taryfy Premium.