Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy dokonać inicjalizacji kasoterminala. 

Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej

 Aby dokonać inicjalizacji:

 1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
 2. Uruchom urządzenie.
 3. Wykonaj test łączności:
  1. Przejdź do menu serwisowego (trzy poziome linie w lewym górnym rogu).
  2. Wybierz 5. Testy.
  3. Wybierz 1. Test komunikacji - należy postępować zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu - test powinien zakończyć się wynikiem pozytywnym.
 4. Naciśnij czerwony przycisk aby wrócić do poprzedniego widoku.
 5. Wybierz 1. Inicjalizacja.
  • Po wykonaniu inicjalizacji urządzenie poprosi o wykonanie raportu dobowego. Po wydrukowaniu dokumentu kasoterminal zrestartuje się.