Obsługa zmian kasjerów

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy uruchomili zarządzanie obsługą gotówki i zmianami kasjerów opisaną tutaj.

Zmiana kasjerów jest procesem, który zaczyna się od zalogowania kasjera i wprowadzenia stanu początkowego gotówki i trwa do momentu wybrania opcji zakończenia zmiany – po nim następuje automatyczne wylogowanie i proces może zacząć się ponownie. W trakcie trwania zmiany kasjerów jest możliwe wykonanie raportu stanu kasy, który pokaże stan gotówki na moment wykonania raportu.

Aby zapewnić największą przejrzystość obsługi gotówki, każdy kasjer powinien posiadać swój identyfikator do logowania do kasoterminala. Dzięki temu wszystkie czynności będą rejestrowane z uwzględnieniem kasjera, a raporty stanu kasy będą zapewniały większą dokładność informacji.

Rozpoczęcie zmiany

 1. Zaloguj się na kasoterminalu i sprawdź czy jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Wprowadzać stan gotówki i zatwierdź stukając w zielony przycisk wprowadź lub pomiń stukając w zielony przycisk pomiń (dostępny przed wprowadzeniem jakiejkolwiek kwoty).
 3. Kasoterminal wydrukuje raport z wpłaty gotówki.

Pamiętaj!

 • Od tego momentu wszystkie czynności związane z: wpłatami, wypłatami, otwarciami szuflady, sprzedażą, zwrotami i anulowania paragonów, z uwzględnieniem metod płatności będą rejestrowane na rzecz zalogowanego kasjera.

Wpłata

 1. Zaloguj się na kasoterminalu i sprawdź czy jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Stuknij w Obsługa gotówki.
 4. Stuknij w Wpłata.
 5. Wpisz kwotę.
 6. Zatwierdź stukając zielony przycisk.

Dalej nastąpi wydruk z potwierdzeniem wpłaty.

Pamiętaj!

 • Każda operacja wpłaty gotówki jest widoczna w iPOS web w raporcie transakcji.

Wypłata

 1. Zaloguj się na kasoterminalu i sprawdź czy jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Stuknij w Obsługa gotówki.
 4. Stuknij w Wypłata.
 5. Wpisz kwotę.
 6. Zatwierdź stukając zielony przycisk.

Dalej nastąpi wydruk z potwierdzeniem wypłaty.

Pamiętaj!

 • Każda operacja wypłaty gotówki jest widoczna w iPOS web w raporcie transakcji.

Raport stanu kasy

W każdym momencie trwania zmiany uprawnieni użytkownicy mogą wykonać raport pokazujący stan kasy na moment wykonania raportu. Kasjerzy mogą wykonać raport ze stanu gotówki jedynie własnej kasetki, natomiast kierownik i właściciel mogą wykonać raport ze stanu wszystkich kasetek (zależnie od wybranego w iPOS web modelu obsługi zarządzania gotówką i zmianami kasjerów).

 1. Zaloguj się na kasoterminalu i sprawdź czy jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Stuknij w Obsługa gotówki.
 4. Stuknij w Raport stanu kasy.
 5. Zatwierdź stukając zielony przycisk.

Dalej nastąpi wydruk z potwierdzeniem stanu kasy.

Pamiętaj!

 • Raport stanu kasy możesz wydrukować wielokrotnie.

Zakończenie zmiany

W przypadku kiedy kasjer kończy zmianę i zastępuje go drugi, należy wykonać raport zakończenie zmiany przez pracownika kończącego pracę.

 1. Zaloguj się na kasoterminalu i sprawdź czy jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Stuknij w Obsługa gotówki.
 4. Wybierz w Zakończenie zmiany.
 5. Zatwierdź stukając w tak.
 6. Przelicz a następnie wpisz stan gotówki w szufladzie.
 7. Przelicz a następnie wpisz stan bonów w szufladzie (opcjonalnie).
 8. Zatwierdź stukając w zielony przycisk.

Dalej nastąpi automatyczne wylogowanie kasjera oraz zostanie wydrukowany raport zakończenia zmiany. 

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Raport zakończenia zmiany widoczny jest również na platformie iPOS web w zestawieniu transakcji.