Logowanie oraz wylogowywanie

Logowanie

Kasoterminal iPOS smart+ umożliwia indywidualne logowanie dla każdego użytkownika dodanego w iPOS web. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób zweryfikujesz na platformie iPOS web najbardziej wydajnych pracowników. W zależności od ustawionego trybu logowania, proces na kasoterminalu różni się. 

Tryb logowania: brak logowania

W przypadku ustawienia powyższego trybu, kasoterminal nie będzie wymagał konieczności wpisania żadnego kodu. Dodatkowo w iPOS web wszystkie transakcje będą miały przypisanego tego samego kasjera: "kasjer anonimowy".

bezlogowania.png

 1. Włącz urządzenie.
 2. Uruchom aplikację iPOS na tablecie.
 3. Stuknij w zielony przycisk zaloguj.

Tryb logowania: identyfikator

Dla skonfigurowanego trybu "identyfikator" podczas próby zalogowania do kasoterminala, urządzenie będzie wymagało wpisania wcześniej ustalonego identyfikatora do logowania. Jest to najpopularniejszy sposób wybierany przez użytkowników kasoterminali iPOS.

identyfikator.png

 1. Włącz urządzenie.
 2. Uruchom aplikację iPOS na tablecie.
 3. Stuknij w zielony przycisk zaloguj.
 4. Wprowadź identyfikator użytkownika.
 5. Zatwierdź stukając w zielony przycisk zaloguj.

Tryb logowania: identyfikator + PIN

Najbezpieczniejszy tryb logowania. Aby przejść do sprzedaży wymaga wprowadzenia dwóch wcześniej skonfigurowanych danych w iPOS web.

pinidentyfikator.png

 1. Włącz urządzenie.
 2. Uruchom aplikację iPOS na tablecie.
 3. Stuknij w zielony przycisk zaloguj.
 4. Wprowadź identyfikator użytkownika.
 5. Wprowadź PIN użytkownika.
 6. Zatwierdź stukając w zielony przycisk zaloguj.

Wylogowywanie

Po zakończonej zmianie lub na koniec dnia należy wylogować się z urządzenia, aby kolejnego dnia inny pracownik mógł się bez problemu zalogować.

 1. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 2. Stuknij w pozycję Blokada ekranu.

Pamiętaj!

 • Po zalogowaniu na górnym pasku widoczna jest nazwa aktywnego kasjera.