Tryb logowania do kasoterminala

Jako właściciel firmy możesz określić w jaki sposób pracownicy mają się logować do kasoterminala. Masz trzy możliwości do wyboru:

 • identyfikator + PIN – przed dokonaniem sprzedaży, wymagane jest podanie identyfikatora i PIN'u
 • identyfikator – przed dokonaniem sprzedaży, wymagane jest podanie jedynie identyfikatora
 • brak logowania – nie ma żadnej identyfikacji sprzedawcy

Ustawianie trybu logowania

Aby określić sposób logowania do kasoterminala:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Wybierz tryb logowania do kasoterminala.
 3. Po wybraniu sposobu, zmiany zostaną zapisane automatycznie. 

Logowanie na kasoterminalu

 1. iPOS smart +.
 2. iPOS pocket.
 3. iPOS smart.
 4. iPOS duet.

Pamiętaj!

 • Zmiany zostaną wprowadzone po wykonaniu synchronizacji konfiguracji, wywołanej ręcznie lub wykonanej automatycznie przy okazji raportu dobowego.