Personel

Firmy posiadają zróżnicowane potrzeby dotyczące zasad nadawania uprawnień i kontroli pracowników. Dla iPOS web to nie problem! W każdym momencie możesz zarządzać swoim personelem oraz jego uprawnieniami. Tutaj możesz zapoznać się z uprawnieniami poszczególnych ról, które są dostępne w iPOS web.

Dodawanie personelu

Jeżeli po raz pierwszy wpisujesz listę personelu lub gdy zatrudnisz nową osobę w swojej firmie możesz bez problemu dodać ją do listy i nadać uprawnienia do kasoterminala oraz iPOS web.

Aby dodać pracownika:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. W prawym górnym rogu wybierz dodaj.
 3. Wypełnij szarą kolumnę po prawej stronie danymi pracownika.
 4. Wybierz z listy rolę pracownika jaką ma pełnić.
 5. Określ czy pracownik ma być aktywny.
 6. Opcjonalnie dodaj hasło to iPOS web dla pracownika – dotyczy tylko tych ról, które zapewniają dostęp do iPOS web.
 7. Przypisz hasło dla pracownika, dzięki któremu będzie się logował do kasoterminala – więcej na temat sposobów logowania przeczytasz w tym artykule.
 8. Aby zapisać na dole kolumny szczegóły po prawej stronie naciśnij w przycisk dodaj.

Usuwanie personelu

Aby usunąć pracownika:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. Wybierz pracownika z listy.
 3. Naciśnij w przycisk usuń.

Edytowanie danych personelu

Aby dokonać edycji pracownika:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. Wybierz pracownika z listy.
 3. W szarej kolumnie po prawej stronie dokonaj edycji informacji.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Aktywacja/dezaktywacja pracownika

W celu tymczasowego odebrania/przywrócenia uprawnień pracownikowi można posłużyć się funkcją aktywacji/dezaktywacji:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. Wybierz pracownika z listy.
 3. W szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej jako szczegóły zmień suwakiem status pracownika.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Nadawanie dostępu i hasła do iPOS web

Pamiętaj, że nie wszystkie role zapewniają dostęp do iPOS web! Więcej tutaj.

Aby nadać dostęp do iPOS web:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. Wybierz pracownika z listy.
 3. Pamiętaj że loginem do platformy iPOS web jest mail pracownika ustalony w systemie.
 4. Nadaj hasło do iPOS web uzupełniając w szarej kolumnie szczegóły po prawej stronie pole hasło do iPOS web.
 5. Aby zapisać hasło naciśnij w przycisk resetuj.

Zmiana hasła do iPOS web

Aby zresetować hasło do iPOS web:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. Wybierz pracownika z listy.
 3. Zresetuj hasło do iPOS web uzupełniając w szarej kolumnie szczegóły po prawej stronie pole hasło do iPOS web.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk resetuj.

Nadawanie identyfikatora oraz PIN'u do kasoterminala

Zasady logowania do kasoterminala zostały opisane w tym artykule. Aby każdy z pracowników mógł logować się do kasoterminala, musisz wprowadzić identyfikator i/lub PIN do platformy iPOS web:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. Wybierz pracownika z listy.
 3. Nadaj identyfikator do logowania do kasoterminala (możliwość wpisania tylko cyfr) w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły poprzez uzupełnienie pola identyfikator logowania na urządzeniu – podany numer można opcjonalnie wykorzystywać do logowania w postaci kodu kreskowego odczytywanego przez czytnik kodów podłączony do kasoterminala.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.
 5. Nadaj opcjonalnie PIN, poprzez uzupełnienie pola PIN do kasoterminala, które znajduje się w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły.
 6. Aby zapisać naciśnij w przycisk resetuj.

Zmiana PIN'u do kasoterminala

W przypadku kiedy pracownik zapomni swojego PIN'u należy zresetować PIN:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Personel.
 2. Wybierz pracownika z listy.
 3. W kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły, wprowadź nowy PIN poprzez uzupełnienie pola PIN do kasoterminala.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk resetuj.

Pamiętaj!