Kod autoryzacji

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka, drukarka jest autoryzowana na 30 dni pracy. Po upływie tego czasu, urządzenie zablokuje się, jeśli nie zostanie podany odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowiązującego bezterminowo, po każdym włączeniu drukarki wyświetlana jest informacja o ilości pozostałych dni pracy urządzenia.

Aby wprowadzić kod autoryzacji:

 1. Użyj przycisku [OK] aby wejść do menu drukarki.
 2. Użyj przycisku zasilania aby wybrać opcję "2 Konfiguracja" a następnie użyj przycisku [OK] aby zatwierdzić wybór.
 3. Użyj przycisku [OK] aby wybrać i potwierdzić pozycję "1. Parametry ogólne".
 4. Użyj przycisku zasilania aby wybrać opcję "2. Kody autoryz." a następnie użyj przycisku [OK], aby potwierdzić tę pozycję..
 5. Użyj przycisku [OK], aby wybrać i potwierdzić pozycję "1 Wprowadź kod".
 6. Wprowadź kod autoryzacji:
  • Znaki kodu (cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) należy ustawić przyciskiem zasilania i [OK].
  • Zmianę pozycji wpisywania umożliwia klawisz  
 7. Po wprowadzeniu całego kodu, należy zatwierdzić go przyciskiem [OK]

 

Pamiętaj!

 • W przypadku zagubienia lub utraty kodu autoryzacyjnego należy skontaktować się ze sprzedawcą drukarki.
 • Wprowadzenie kodu może być wymagane po niektórych naprawach wykonywanych przez serwis.