Wymiana rolki papieru

W momencie kiedy skończy się papier podczas wydruku na niebieskim wyświetlaczu skierowanym do klienta pojawi się komunikat informujący o braku papieru.

Aby wymienić papier:

  1. Naciśnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odskoczyła.
  2. Otwórz pokrywę.
  3. Usuń pozostałości po poprzedniej rolce.

  1. Włóż nową rolkę papieru w taki sposób, żeby papier wysuwał się od spodu rolki.
  2. Wysuń końcówkę papieru "na zewnątrz".
  3. Zamknij pokrywę, aż usłyszysz zatrzaśnięcie.

Pamiętaj!

  • Producent nie zaleca wymiany papieru w trakcie realizacji transakcji. W przypadku pojawienia się na wydruku kolorowego paska należy dokończyć transakcję i wymienić papier w drukarce (po wydrukowaniu kompletnego paragonu).
  • należy stosować rolki termiczne, o szerokości 57 mm, długości 14 metrów