Raport dobowy z poziomu drukarki fiskalnej

Wykonanie raportu dobowego zostało opisane tutaj. W wyjątkowych sytuacjach raport dobowy możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

 

Aby wydrukować raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej:

 1. Użyj klawisza [OK] w celu wejścia do menu drukarki.
 2. Ponownie użyj klawisza [OK], aby wybrać pozycję „1 Raporty”. 
 3. Ponownie użyj klawisza [OK] aby wybrać pozycję „1 Rap.fiskalne”.
 4. Ponownie użyj klawisza [OK] aby wybrać pozycję „1 Rap.dobowy”.
 5. Po zatwierdzeniu pozycji „1 Rap.dobowy”, drukarka zażąda potwierdzenia daty.
 6. Jeżeli data jest poprawna, należy zatwierdzić ją klawiszem [OK].
   

Pamiętaj!

 • Data musi być zgodna ze stanem faktycznym! Jeżeli podpowiadana data nie jest prawidłowa, należy obowiązkowo nacisnąć przez krótką chwilę klawisz zasilania w celu wyjścia z menu, a następnie należy wezwać serwis. Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza konieczność wymiany pamięci fiskalnej na koszt Użytkownika!
   
 • Jeżeli w danym dniu wykonano już raport dobowy zerowy (nie było sprzedaży) i kolejny raport dobowy tego dnia również byłby zerowy, wówczas drukarka zgłosi błąd i nie wykona raportu.