Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej na tablecie

Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej na tablecie

W przypadku wykonywania inicjalizacji w wersji iPOS smart +, niezbędnym jest w pierwszej kolejności zainicjalizowanie terminala. 

Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej na terminalu

Aby wykonać inicjalizację terminala:

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Na terminalu naciśnij jednocześnie 1,5 oraz 9.
 3. W lewym górnym rogu stuknij w ikonę iPAS.
 4. Dalej postępuj zgodnie z artykułem dot. terminala, począwszy od pkt. 3. 

Po poprawnym zainicjalizowaniu terminala, możesz wykonać tą samą czynność na tablecie.

Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej na tablecie

Aby wykonać inicjalizację tabletu:

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Wykonaj test łączności:
  1. Przejdź do menu serwisowego stukając w 3 poziome linie w lewym górnym rogu.
  2. Stuknij w pozycję testy.
  3. Stuknij w pozycję test komunikacji.  
  4. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu.
 3. Naciśnij dwukrotnie powrót, aby powrócić do poprzedniego widoku.
 4. Stuknij w pozycję inicjalizacja.
 5. Stuknij w pozycję inicjalizuj.

  Po wykonaniu inicjalizacji, urządzenie poprosi o wykonanie raportu dobowego. Po wydrukowaniu dokumentu kasoterminal zrestartuje się.

Pamiętaj!

 • W niektórych przypadkach urządzenie poprosi o klucz inicjalizacyjny. Aby go znaleźć, zaloguj się na konto iPOS web i w zakładce Konfiguracja/Urządzenia, w szczegółach konkretnego urządzenia znajdziesz 'klucz API'.