Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej na terminalu

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy dokonać inicjalizacji kasoterminala. 

Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej

 Aby dokonać inicjalizacji:

 1. Podłącz drukarkę do sieci zasilającej.
 2. Uruchom urządzenie.
 3. Wykonaj test łączności:
  1. menu serwisowe (trzy poziome linie w lewym górnym rogu).
  2. Wybierz 5. Testy.
  3. Wybierz 1. Test komunikacji - należy postępować zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu - test powinien zakończyć się wynikiem pozytywnym
 4. Naciśnij czerwony przycisk aby wrócić do poprzedniego widoku.
 5. Przejdź do menu serwisowe wybierając 3 poziome linie w lewym górnym rogu.
 6. Wybierz 1. Inicjalizacja.
  • Po wykonaniu inicjalizacji urządzenie poprosi o wykonanie raportu dobowego. Po wydrukowaniu dokumentu kasoterminal zrestartuje się.

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Instrukcja dotyczy wersji iPOS duet oraz iPOS smart.