Wystawienie faktury na usługę gastronomiczną

Wystawianie faktury na usługi gastronomiczne nigdy nie było prostsze! Kasoterminal korzysta z bazy REGON aby na podstawie samego NIP'u nabywcy uzupełnić pozostałe dane.

Włączenie obsługi faktury gastronomicznej

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Włącz obsługę faktury gastronomicznej.

Wystawienie faktury na usługę gastronomiczną

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Zarejestruj produkty.
 3. Przejdź do ekranu płatności.
 4. Wybierz z panelu z lewej strony zakładkę paragon.
 5. W kolejnym widoku stuknij w pozycję faktura gastro.
 6. W nowym oknie, uzupełnij NIP firmy.
  Po wpisaniu pełnego numeru, urządzenie automatycznie pobierze dane z bazy REGON. W przypadku gdy dane nie zostaną pobrane, należy ręcznie wprowadzić pozostałe informacje.
 7. Zapisz dane, stukając w zielony przycisk zapisz.
 8. Przyjmij płatność.

Pamiętaj!

 • Na urządzeniach iPOS smart+ oraz Pospay2 faktura na usługę gastronomiczną jest fakturą fiskalną, dla pozostałych urządzeń jest ona fakturą niefiskalną i należy ją osobno zaksięgować w ewidencji VAT/JPK.