Edycja paragonu

Każdy produkt zarejestrowany na paragonie można w łatwy sposób zmodyfikować w zakresie ilości/wagi, ceny i rabatu lub nawet skasować go jeśli, został wprowadzony omyłkowo.

Zmiana ilości/wagi

 1. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
 2. Wprowadź żądaną ilość/wagę. Jeśli do kasoterminala została podłączona waga, nowy pomiar z wagi wykona się automatycznie.
 3. Zatwierdź stukając w zielony przycisk.

1.png

Zmiana ceny

Ta funkcja wymaga nadania odpowiednich uprawnień.

 1. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
 2. Wprowadź nową cenę.
 3. Zatwierdź stukając w zielony przycisk.

2.png

 

Nadawanie rabatów

Ta funkcja wymaga nadania odpowiednich uprawnień. Rabaty możliwe do nadania obejmują rabaty zdefiniowane (wymaga wprowadzenia rabatów w iPOS web) oraz rabaty dowolne.

Nadawanie zdefiniowanych rabatów do pojedynczych produktów

3.png

 1. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
 2. Z panelu z lewej strony stuknij w rabat, który chcesz nadać do produktu.
 3. Zatwierdź stukając w zielony przycisk.

 

Nadawanie zdefiniowanych rabatów do całego paragonu

mceclip0.png

 1. Po dodaniu wszystkich produktów, przejdź do podsumowania sprzedaży.
 2. Z menu z lewej strony stuknij w rabat.
 3. Z panelu z lewej strony stuknij w rabat, który chcesz nadać do produktu.
 4. Aby zapisać naciśnij w kafelek płatność.
 5. Przyjmij płatność

Nadawania dowolnych rabatów do pojedynczych produktów

mceclip1.png

mceclip2.png

 1. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
 2. Z panelu z lewej strony stuknij w pozycję dowolny, aby nadać dowolny rabat.
 3. Zaznacz właściwą pozycję dla rodzaju rabatu:
  • Rabat kwotowy
  • Rabat procentowy.
 4. Wprowadź wartość rabatu.
 5. Aby zapisać naciśnij w zielony przycisk.

Nadawanie dowolnych rabatów do całego paragonu

 1. Po dodaniu wszystkich produktów, przejdź do podsumowania sprzedaży.
 2. Z panelu z lewej strony stuknij w pozycję dowolny, aby nadać dowolny rabat.
 3. Zaznacz właściwą pozycję dla rodzaju rabatu:
  • Rabat kwotowy
  • Rabat procentowy.
 4. Wprowadź wartość rabatu.
 5. Aby zapisać naciśnij w zielony przycisk.