Rabaty

W iPOS web możesz określać rabaty, z których potem będzie mógł korzystać personel na kasoterminalach w Twoich sklepach. Tutaj możesz sprawdzić kto może udzielać rabatów w Twoim sklepie.

Dodawanie rabatów

Aby stworzyć rabat:

 1. Przejdź do Produkty/Rabaty.
 2. Wybierz opcję dodaj.
 3. Nadaj nazwę rabatu.
 4. Określ wartość rabatu w procentach lub kwocie (aby rabat od danej kwoty był udzielany procentowo, po wpisaniu liczby dopisz %).
 5. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.  

Zmiana rabatów

Aby zmienić aktualnie obowiązujące rabaty:

 1. Przejdź do Produkty/Rabaty.
 2. Wybierz konkretny rabat.
 3. Aby zmienić nazwę rabatu lub jego wartość, zaznacz wybrany rabat i określ nową nazwę, albo wartość.
 4. Aby zapisać, naciśnij w przycisk zapisz.

Usuwanie rabatów

Jeżeli posiadane przez Ciebie rabaty nie są wykorzystywane w sklepie, możesz je usnąć. Aby usunąć rabat:

 1. Przejdź do Produkty/Rabaty.
 2. Wybierz konkretny rabat.
 3. Po usunąć naciśnij w przycisk usuń.

Chcesz wiedzieć jak przypisywać rabaty na naszym kasoterminalu? Tutaj dowiesz się jak to zrobić.

Pamiętaj!