Jednostki miar

Dla każdego produktu możesz określić jednostkę miary, którą stosujesz podczas sprzedaży. W iPOS web dostępne są 3 podstawowe jednostki:

 • szt.
 • kg - automatyczny odczyt z wagi*
 • g

* wybór tej jednostki miary pozwala na automatyczny odczyt pomiaru z wagi w sytuacji, gdy waga jest podłączona do kasoterminala. Jeśli waga działa bez podłączenia, wówczas możliwe jest wpisanie wagi ręcznie.

Dodawanie jednostki miar

Aby dodać nową jednostkę:

 1. Przejdź do Produkty/Jednostki miar.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Określ nazwę.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zapisz.

Usuwanie jednostki miar

Aby usunąć jednostkę:

 1. Przejdź do Produkty/Jednostki miar.
 2. Wybierz wybraną pozycję poprzez zaznaczenie kwadracika obok nazwy.
 3. Aby usunąć w prawym górnym rogu naciśnij w przycisk usuń.

Edytowanie jednostki miar

Aby dokonać edycji jednostki:

 1. Przejdź do Produkty/Jednostki miar.
 2. Zaznacz wybraną Jednostkę miar.
 3. Dokonaj edycji poprzez zmianę nazwy.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zapisz.

Przypisanie jednostki miar do produktu

Aby przypisać jednostkę miar:

 1. Przejdź do Asortyment/Produkty.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Po prawej stronie w kolumnie szczegóły, wybierz z listy konkretną jednostkę miary.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

 

Pamiętaj!

 • Nazwa jednostki miar nie może zawierać cyfr.