Dokumenty magazynowe

Każda czynność wykonana w magazynie automatycznie generuje odpowiedni dokument magazynowy: przyjęcia zewnętrzne (PZ), wydania zewnętrzne (WZ) oraz przesunięcia magazynowe (MM). Dodatkowo, podczas każdej sprzedaży na kasoterminalu, w iPOS web pojawia się dokument wydania zewnętrznego (WZ).

Podgląd dokumentów magazynowych

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Dokumenty magazynowe.
 3. Korzystając z filtrów umieszczonych na górze, zawęź poszukiwania.
 4. Wybierz dokument z listy.
 5. W szarej kolumnie po prawej stronie możesz zweryfikować szczegóły dokumentu.

Eksport dokumentów magazynowych 

W dowolnym momencie możesz również wykonać eksport dokumentów magazynowych. System umożliwia eksport całej listy (plik CSV) lub szczegóły dokumentu (PDF).

Eksport listy

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Dokumenty magazynowe.
 3. Korzystając z filtrów umieszczonych na górze, zawęź poszukiwania.
 4. Naciśnij w przycisk eksportuj w prawym górnym rogu, a następnie wybierz listę.

Eksport szczegółowy 

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Dokumenty magazynowe.
 3. Korzystając z filtrów umieszczonych na górze, zawęź poszukiwania.
 4. Naciśnij w przycisk eksportuj w prawym górnym rogu, a następnie wybierz dokument.

Pamiętaj!

 • Jeżeli przy dokumencie magazynowym wartość jest zerowa, oznacza to że produkty zostały przyjęty bez ceny zakupu netto.
 • Dokument PZ oznacza przyjęcie z zewnętrz (np. od dostawcy).
 • Dokument WZ oznacz wydanie na zewnątrz (sprzedaż, darmowe wydanie lub zwrot).
 • Dokument MM- oznacza wydanie wewnętrzne z magazynu (ruch międzymagazynowy).
 • Dokument MM+ oznacza przyjęcie wewnętrzne do magazynu (ruch międzymagazynowy).
 • Dokument PW oznacza przychód wewnętrzny do magazynu, który generuje się po zakończonej inwentaryzacji (przyjęcie produktów, które fizycznie występuje na magazynie, ale nie są widoczne w iPOS web).
 • Dokument RW oznacza rozchód wewnętrzny z magazynu, który generuje się po zakończonej inwentaryzacji (wydanie produktów, których fizycznie nie ma na magazynie, ale występują w iPOS web).