Cenniki i ceny

W systemie iPOS web możesz dysponować wieloma cennikami, które można zastosować w następujących sytuacjach:

 • Sprzedaż tego samego asortymentu w różnych cenach w poszczególnych sklepach.
 • Sprzedaż różnego asortymentu w poszczególnych sklepach.
 • Przygotowanie nowego cennika dla obowiązującego asortymentu do późniejszego zastosowania.

Dodanie cennika

Aby dodać cennik:

 1. Przejdź do menu Produkty/Cenniki.
 2. W prawym górnym rogu kliknij w przycisk dodaj.
 3. Zdefiniuj nazwę.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz

Zmiana cennika

Aby zmienić obowiązujący cennik w konkretnym sklepie:

 1. Przejdź do menu Produkty/Cenniki.
 2. Pod nazwą sklepu zaznacz pożądany cennik.
 3. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Pamiętaj!

 • Jeżeli zmienisz cennik w wybranym sklepie, spowodujesz usunięcie obecnych produktów na wszystkich urządzeniach w Twoim sklepie. Po zmianie cennika wymagane jest synchronizacja konfiguracji, aby sprzedaż była możliwa!

Usunięcie cennika

Jeżeli jakiś cennik nie jest już potrzebny w Twojej firmie, w każdej chwili możesz go usunąć. Aby usunąć cennik:

 1. Przejdź do menu Produkty/Cenniki.
 2. Wybierz cennik z listy klikając na jego nazwę.
 3. Aby usunąć kliknij w przycisk usuń.

Pamiętaj!

 • Nie możesz usunąć cennika, który jest aktywny w Twoim sklepie! Najpierw musisz przypisać do sklepu inny cennik i dopiero gdy żaden ze sklepów nie będzie związany z konkretnym cennikiem możesz go usunąć. Jeżeli usuniesz cennik, utracisz wszystkie ceny produktów w tym cenniku. Zalecamy wcześniej wykonanie kopii zapasowej swojego asortymentu(eksport).

Zarządzanie cenami

Aby można było prowadzić sprzedaż produktów w sklepie, należy określić cenę każdego produktu w cenniku, który jest związany z tym sklepem.

Aby zmienić cenę danego produktu w cenniku:

 1. Przejdź do menu Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. W szczegółach po prawej stronie określ cenę produktu w danym cenniku.
 4. Aby zapisać kliknij przycisk zmień.

Pamiętaj!

Przykłady użycia cenników

Sprzedaż asortymentu z ustaloną ceną

Aby możliwe było prowadzenie sprzedaży produktów w sklepie, każdemu produktowi należy przypisać cenę w cenniku obowiązującym w tym sklepie.

Sprzedaż asortymentu z dowolną ceną

Aby możliwe było prowadzenie sprzedaży produktu z dowolną ceną, należy temu produktowi przypisać cenę 0 PLN w cenniku obowiązującym w tym sklepie.

Sprzedaż tego samego asortymentu w różnych cenach w poszczególnych sklepach

Aby ustalić różne ceny sprzedaży tego samego produktu w różnych sklepach, np. cena chleba w sklepie Zosia ma wynosić 3 PLN, a w sklepie Laura ma wynosić 4 PLN:

 1. Stwórz dwa cenniki, np. "Cennik Zosia" i "Cennik Laura".
 2. Przypisz cenniki do odpowiednich sklepów, np. "Cennik Zosia" do sklepu Zosia i "Cennik Laura" do sklepu Laura.
 3. Na liście asortymentu wybierz produkt, w naszym przykładzie "chleb".
 4. W szczegółach po prawej stronie w Cenniku Zosia wpisz 3 PLN, a w Cenniku Laura wpisz 4 PLN.
 5. Kliknij przycisk zmień.

Sprzedaż różnego asortymentu w poszczególnych sklepach

Aby ustalić różny asortyment w poszczególnych sklepach, np. w sklepie Zosia nad morzem chcesz sprzedawać tylko wodny sprzęt sportowy, a w sklepie Lura w górach chcesz sprzedawać tylko górski sprzęt sportowy:

 1. Stwórz dwa cenniki, np. "Cennik morski" i "Cennik górski".
 2. Przypisz cennik do odpowiednich sklepów, np. Cennik morski" do sklepu Zosia i "Cennik górski" do sklepu Laura.
 3. Na liście asortymentu wybierz produkty, które chcesz sprzedawać w górach i określ ich cenę w Cenniku górskim.
 4. Aby zapisać, kliknij w przycisk zmień.
 5. Na liście asortymentu wybierz produkty, które chcesz sprzedawać nad morzem i określ ich cenę w Cenniku morskim.
 6. Aby zapisać, kliknij w przycisk zmień.

Przygotowanie nowego cennika dla obowiązującego asortymentu do późniejszego zastosowania.

Przed wprowadzeniem nowego cennika możesz w spokoju przygotować go dużo wcześniej, np. na okres świąteczny chcesz zmniejszyć cenę mleka i mąki:

 1. Stwórz nowy cennik, np. "Okres świąteczny".
 2. Przypisz cennik do odpowiedniego sklepu.
 3. Przejdź do Produkty/Asortyment, a następnie określ ceny w nowo powstałym cenniku, w naszym przypadku mleko i mąka.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zmień

Filmik instruktażowy