Import asortymentu z pliku CSV

Jeśli posiadasz listę produktów w postaci arkusza, możesz wprowadzić asortyment do iPOS web z użyciem pliku CSV. W tym celu musisz przygotować arkusz z produktami z zachowaniem poniższych wytycznych. Najłatwiej utwórz przykładowy plik poprzez dodanie jednego produktu w iPOS web i eksport asortymentu. Powstały w ten sposób plik możesz teraz otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym w celu dalszej edycji.

Struktura listy

Aby iPOS web poprawnie przetworzył importowane dane niezwykle ważne jest zapewnienie właściwej kolejności kolumn na liście. Należy przygotować arkusz zgodnie z poniższym opisem pól:

pole opis szczegóły uwagi
ID identyfikator produktu nadawany przez iPOS

nie wymagane

unikalne

numeryczne

pola nie wolno zmieniać ani nadawać kodów samodzielnie

w przypadku importu nowych produktów należy pozostawić puste

PLU numer PLU towaru

nie wymagane

unikalne

numeryczne

Numer nie może zaczynać się cyfrą 0 
zewnętrzny ID identyfikator produktu w zewnętrznym systemie

nie wymagane

unikalne

alfanumeryczne(16)

jeśli towarowa baza danych jest zarządzana w zewnętrznym systemie, a tylko importowana do iPOS web to najlepiej pozostawić puste pole ID i korzystać wyłącznie z tego ID (maks 16 znaków)

to pole nie jest zamienne z PLU

kody kreskowe lista kodów kreskowych

nie wymagane

unikalne

numeryczne(13)

kolejne kody należy oddzielać od siebie przecinkiem (zgodnie z opisem separatorów poniżej tabeli). Maksymalna liczba kodów kreskowych to 10 
nazwa nazwa produktu

wymagane

unikalne

alfanumeryczne(40)

jeśli produkt ma dłuższą nazwę i potrzebne jest jej skrócenie (maks 40 znaków), należy zwrócić uwagę aby nazwy się nie powtórzyły

Dozwolone znaki:

 • cyfry;
 • polskie litery;
 • kropki;
 • przecinek;
 • procent;
 • kreska ukośna;
typ typ produktu

wymagane

alfanumeryczne(1)

dostępne wartości:

T = towar

U = usługa

R = receptura

jednostka jednostka miary

wymagane

alfanumeryczne

wartość z listy zdefiniowanej w iPOS web

precyzja liczba miejsc po przecinku

wumagane

numeryczne(1)

wartość z zakresu: 0-3

stawka VAT stawka VAT

wymagane

numeryczne

np.: 23 = 23%

8.00 = 8%

5,00 = 5%

-1 = ZW

kategoria nazwa kategorii

nie wymagane

alfanumeryczne

wartość z listy zdefiniowanej w iPOS web

aktywny aktywność produktu

wymagane

alfanumeryczne(1)

dostępne wartości:

0 = nieaktywny

1 = aktywny

magazyn obsługa magazynowa

wymagane

alfanumeryczne(1)

dostępne wartości:

0 = brak obsługi

1 = włączona obsługa magazynu 

nazwa cennika cena produktu

nie wymagane

numeryczne

nazwa kolumny musi być zgodna z nazwą zdefiniowaną w iPOS web

jeśli zostało zdefiniowanych więcej cenników to dla każdego cennika należy zapewnić osobną kolumnę

cena zapisana w formacie zł,gr

wartość 0,00 oznacza, że cenę każdorazowo trzeba będzie podać podczas sprzedaży

brak ceny oznacza, że produkt nie będzie oferowany w danym cenniku (dotyczy wielu cenników)

Format pliku

Plik z asortymentem do importu w iPOS web należy zapisać w formacie CSV zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Możliwe separatory pól to: przecinek, średnik lub tabulator.
 2. Możliwe separatory dziesiętne to przecinek lub kropka, przy czym jeśli separator ten jest taki sam jak separator pól wówczas należy pole zawrzeć w cudzysłowiu.
 3. Kody kreskowe separowane są przecinkiem (jeśli separatorem pól jest przecinek wtedy całe pole z kodami kreskowymi należy zawrzeć w cudzysłowiu).
 4. Pole z nazwą produktu może zawierać separatory i znaki cudzysłowiu – wówczas należy całe pole zawrzeć w cudzysłowiu.

Nazwa pliku oraz rozszerzenie mogą być dowolne. Kodowanie polskich znaków należy ustawić na UTF-8.

Pamiętaj!

 • Plik nie powinien zawierać pustych wierszy
 • Jeżeli w importowanym pliku masz wpisane kategorie, przed importem wprowadź je ręcznie do iPOS web.
 • Jeżeli w importowanym pliku masz wpisane wiele cenników, przed importem wprowadź je ręcznie do iPOS web.