Inwentaryzacja

Dzięki iPOS web możesz w dowolnym momencie porównać stany magazynowe w systemie, ze stanem faktycznym. Inwentaryzacja jest świetnym sposobem na sprawdzenie czy w Twojej firmie przepływ towarów odbywa się zgodnie z przyjętymi standardami.

Sporządzanie Inwentaryzacji

 1. Przejdź do Magazyn/Inwentaryzacja.
 2. W prawym górnym rogu, naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wybierz z listy sklep, w którym wykonana była fiskalizacja.
  • Aby włączyć wyświetlanie produktów ze stanem zerowym bądź ujemnym, naciśnij w napis "pokaż zerowe".
 4. Wpisz zliczoną ilość towaru produktu w odpowiednim wierszu.
  • Możesz wyszukiwać produkt wpisując jego nazwę lub określając kategorię produktów.
 5. Jeżeli wartość jest inna od stanu według magazynu, określ przyczynę:
  Niedobór niezawiniony - powstaje z przyczyn niezależnych np. kradzież, błędy w dostawach itp..
  Niedobór zawiniony - powstaje w wyniku świadomych działań np. zniszczenie produktu przez pracownika.
  Nadwyżka rzeczywista - dotyczy pomyłki w momencie przyjmowania na stan i wydawania podobnych produktów.
  Nadwyżka pozorna - błędy w dokumentacji.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, po prawej stronie naciśnij przycisk zapisz. 

Wyszukanie Inwentaryzacji

 1. Przejdź do Magazyn/Inwentaryzacja.
 2. Wybierz sklep z listy (opcjonalnie).
 3. Wybierz użytkownika z listy (opcjonalnie).

Pamiętaj!

 • Każda zapisana inwentaryzacja, w której występują różnice w porównaniu ze stanem faktycznym, generuje zmiany w stanach magazynowych oraz dokumenty PZ i WZ.
 • System nie umożliwia wydruku sporządzonej inwentaryzacji.