Asortyment

W iPOS web możesz bez problemu zarządzać produktami w swoim asortymencie. Wprowadzanie asortymentu i zarządzanie nim jest możliwe bezpośrednio w iPOS web. Dla Twojej wygody zapewniliśmy również obsługę za pomocą importu plików CSV, opisany w tym artykule.

Dodawanie produktu

Aby dodać produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wypełnij dane produktu w kolumnie po prawej stronie:
  1. nazwa – maksymalnie 40 znaków. Dozwolone znaki:
   • cyfry;
   • polskie litery;
   • kropki;
   • przecinek;
   • procent;
   • kreska ukośna;
  2. PLU – dzięki nadaniu numer PLU, w prosty sposób wyszukasz produkt na kasoterminalu. Jak wyszukać produkt za pomocą numeru PLU znajdziesz tutaj.
  3. jednostka – wybierz jednostkę miary. Jeżeli nie widzisz oczekiwanej jednostki, możesz dodać nową. Więcej znajdziesz tutaj.
  4. precyzja – określ liczbę miejsc po przecinku dla jednostki miary produktu.
  5. stawka VAT – wybierz właściwą stawkę VAT. Pamiętaj że zawsze może dodać nową. Więcej znajdziesz tutaj.
  6. cena – zarządzanie cenami i cennikami zostało opisane tutaj. Aby wpisywać za każdym razem cenę produktu podczas sprzedaży ręcznie, w iPOS web określ cenę 0 PLN.

więcej szczegółów

Aby określić dodatkowe informacje na temat produktów:

  1. W kolumnie po prawej stronie wybierz więcej szczegółów.
  2. kategorie – wybierz zdefiniowaną kategorię. Więcej znajdziesz tutaj (opcjonalnie).
  3. typ – wybierz czy towar ma być z uruchomioną obsługą magazynową, bądź czy jest to usługa. Więcej na temat magazynu znajdziesz tutaj.
  4. identyfikator – jeżeli zarządzasz swoją bazą w zewnętrznym systemie, a tylko importujesz produkty do iPOS web, nadaj taki sam numer identyfikacyjny jaki występuje w zewnętrznym systemie. Nie więcej niż 16 znaków (opcjonalnie).
  5. kody kreskowe – kody kreskowe (EAN) związane z produktem. Minimalna obsługiwana długość kodu to 6 cyfr, zaś maksymalna 13 cyfr. Możesz zdefiniować więcej kodów aniżeli jeden dla pojedynczego produktu, ale nie więcej niż 18 (opcjonalnie).
  6. Pole GTU w pliku JPK – wybierz właściwy numer GTU. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.
  7. Wybór drukarki – dzięki temu możesz określić na jakiej drukarce kuchennej ma nastąpić wydruk dokumentu przekazywanego na kuchnie. Więcej na temat konfiguracji i nazewnictwa drukarek kuchennych znajdziesz tutaj.  
  8. Uwagi do produktu - możesz określić listę spersonalizowanych uwag do danego produktu, które mają się znaleźć na wydrukach kuchennych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.
  9. Opis produktu - wprowadź marketingowy opis swojego produktu, który będzie zaciągany jako opis produktu w sklepie internetowym. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj
  10. Aby zapisać produkt, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.

   Dodany produkt jest automatycznie ustawiony jako aktywny, tzn. istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na kasoterminalu. Jeżeli produkt nie jest obecny w Twojej ofercie, możesz zmienić jego status przesuwając suwak.

Pamiętaj!

 • Jeżeli nie określisz żadnej ceny w żadnym cenniku, produkt nie będzie widoczny na kasoterminalu.

Dodawanie zdjęcia produktu

Posiadając kasoterminal iPOS smart + masz możliwość wgrania zdjęcia produktu. Dzięki czemu jeszcze szybciej i prościej wyszukasz produkt na tablecie!

Aby dodać zdjęcie produktu:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz właściwy produkt z listy.
 3. W kolumnie po prawej stronie wybierz zdjęcie.
 4. Wybierz naciśnij aby zmienić.
 5. Wyszukaj właściwe zdjęcie na swoim dysku.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk zmień.

Pamiętaj!

 • Wgranie zdjęć dla produktów dostępne jest w każdej taryfie oraz niezależnie od posiadanego urządzenia.
 • Maksymalna rodzielczość grafiki to 50 Mpx, a waga pliku nie może przekraczać 2 MB.

Import produktów z pliku CSV

Możesz też szybko i wygodnie dodać swój asortyment za pomocą pliku CSV (opisany tutaj), zgodnie z poniższą instrukcją

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk importuj: Wybierz aktualizuj asortyment jeżeli chcesz dodać produkty do istniejących, bądź zastąp cały asortyment, jeśli chcesz wprowadzić nowe produkty i usunąć dotychczasowe.
 3. Wybierz wcześniej przygotowany plik i zaimportuj go. Plik CSV powinien być przygotowany zgodnie z opisem, który znajduje się tutaj.
 4. Jeśli chcesz przywrócić stan asortymentu sprzed importu, naciśnij w przycisk importuj i wybierz opcję przywróć stan z...

Pamiętaj!

 • opcja zastąp dostępna jest dla tylko dla taryfy STANDARD. 

Usuwanie produktu

W każdym momencie możesz usunąć produkt, który już nie jest w Twojej ofercie. Aby usunąć pojedynczy produkt.

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz pożądany produkt z listy.
 3. Aby usunąć produkt w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły naciśnij w przycisk usuń.

Możesz też usunąć kilka produktów na raz. Aby usunąć więcej niż jeden produkt.

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkty z listy, poprzez zaznaczenie kwadracika obok poszczególnych artykułów.
 3. Aby usunąć w prawym górnym rogu naciśnij w przycisk usuń.

Pamiętaj!

 • Nie można wykasować produktów, które posiadają historię magazynową (WZ lub PZ). W takim przypadku należy ustawić produkt jako "nieaktywny" - patrz pierwszy akapit.

Edytowanie produktu

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Dokonaj edycji danych w kolumnie po prawej stronie.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Filmik instruktażowy 

 

Pamiętaj!