Obsługa sprzedaży Znany Lekarz

Jeżeli poprawnie zarejestrowałeś wizytę pacjenta i wysłałeś zlecenie do kasoterminala, pojawi się ono we właściwej zakładce. Więcej na temat znajdziesz tutaj.

Obsługa wysłanego paragonu

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, wybierz pozycje Zlecenia.
 3. Wybierz właściwe zlecenie z listy.
  Zlecenia są opisane datą oraz godziną ich przesłania do kasoterminala iPOS. Dodatkowo po prawej stronie można zweryfikować wartość przesłanego zlecenia.
 4. Wybierz pozycję utwórz paragon.
 5. W powyższym widoku możesz dodać kolejne usługi. Pamiętaj że nowo dodane usługi z poziomu kasoterminala, nie zmienią danych wprowadzonych w znanylekarz.pl
 6. Aby przejść do realizacji płatności, wybierz przycisk "przyjmij".
 7. Przyjmij płatność.

Pamiętaj!

 • Jeżeli w przesłanym zleceniu na kasoterminalu zamiast nazwy pozycji sprzedażowej pojawiła się cyfra, bądź ciąg cyfr oznacza to iż baza usług dostępna na platformie znanylekarz.pl nie jest pokrywa się z danymi w iPOS web. W związku z powyższym należy dodać brakujące usługi do iPOS web oraz wykonać synchronizację. Następnie na kasoterminalu należy wykasować powstały paragon i ponownie wybrać go z listy zleceń.
 • Zniknięcie zlecenia z listy następuje po opłaceniu i wydrukowaniu paragonu.