Obsługa wizyt w Znany Lekarz

Obsługa platformy Znany Lekarz wymaga prawidłowej konfiguracji z systemem iPOS. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Dodanie wizyty w Znany Lekarz

 1. Zaloguj się do Znanylekarz.pl.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Kalendarz  .
 3. Korzystając z filtrów na górze strony, wybierz właściwy okres (dzień lub tydzień) w którym chcesz dodać wizytę.
 4. Naciśnij na konkretną komórkę w wybranym dniu, dla właściwej godziny.
 5. W wyświetlonym oknie wprowadź lub wybierz niezbędne dane:
  1. Nazwę pacjenta.
  2. Placówkę w której wykonywana będzie wizyta.
  3. Właściwą datę (jeżeli nacisnąłeś w błędną komórkę).
  4. Właściwą godzinę (jeżeli nacisnąłeś w błędną komórkę).
  5. Z rozwijanej listy właściwe badanie.
  6. Czas badania (opcjonalnie - domyślnie będzie wyświetlany wcześniej skonfigurowany czas dla wybranego zlecenia). 
 6. Aby zapisać naciśnij w przycisk zapisz wizytę.

Edycja wizyty w Znany Lekarz

 1. Zaloguj się do Znanylekarz.pl.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Kalendarz  .
 3. Korzystając z filtrów na górze strony, wybierz właściwy okres (dzień lub tydzień) w którym dodałeś/aś wcześniej wizytę.
 4. Naciśnij na konkretną komórkę z imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 5. Naciśnij w przycisk Edytuj wizytę.
 6. We właściwej komórce popraw wyświetlone informacje na prawidłowe.
 7. Aby zapisać naciśnij w przycisk Zapisz.

Odwołanie wizyty w Znany Lekarz

 1. Zaloguj się do Znanylekarz.pl.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Kalendarz  .
 3. Korzystając z filtrów na górze strony, wybierz właściwy okres (dzień lub tydzień) w którym dodałeś/aś wcześniej wizytę.
 4. Naciśnij na konkretną komórkę z imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 5. Aby usunąć naciśnij w przycisk Odwołaj wizytę.

Zlecenie płatności

Pełna płatności na kasoterminalu

W przypadku gdy pacjent chce opłacić wizytę z wykorzystaniem iPOS'a 

 1. Zaloguj się do znanylekarz.pl.
 2. Przejdź do Kalendarza.
 3. Wybierz właściwą wizytę.
 4. Naciśnij w przycisk zapłać przez iPOS.

Częściowa płatności na kasoterminalu

W przypadku gdy pacjent, chce opłacić umówioną wizytę bez użycia kasoterminalu (np. przelewem).

 1. Zaloguj się do znanylekarz.pl.
 2. Przejdź do Kalendarza.
 3. Wybierz właściwą wizytę.
 4. Naciśnij w przycisk Wybierz sposób płatności.
 5. Wybierz właściwą metodę płatności, którą uiścił klient bez wykorzystania kasoterminala.
 6. Jeżeli chcesz dodać kolejne usługi, naciśnij w przycisk Zapłać przez iPOS.

Dodawanie usług

W kolejnym widoku zostaną wyświetlone usługi, które były dodane podczas tworzenia wizyty. Dodatkowo możesz wprowadzić kolejne, o ile wymaga tego sytuacja.

 1. Naciśnij w przycisk Dodaj wiersz.
 2. Wybierz właściwą usługę z listy.
 3. Określ ilość oraz cenę.

Pamiętaj!

 • Baza produktów wyświetlana w znanylekarz.pl jest pobierana z platformy iPOS web. W przypadku gdy wprowadzisz nowe pozycje w iPOS web, wymagane jest wykonanie synchronizacji na kasoterminalu. Natomiast platformę znanylekarz.pl należy załadować ponownie (odświeżyć).

Edycja usług

Tuż przed przesłaniem danych sprzedażowych do iPOS smart + możesz edytować poszczególne usługi, które zostały dodane podczas tworzenia wizyty.

 

 1. We właściwym wierszu usługi, zmień ilość/cenę.

Usuwanie usług

Jeżeli wprowadzone usługi nie zostały wykonane, możesz w łatwy sposób usunąć je, aby nie zostały przesłane do kasoterminala iPOS smart +.

 1. Naciśnij w gwiazdkę obok wiersza usługi, którą chcesz wykasować.

Wysłanie danych sprzedażowych

W momencie gdy dodasz wszystkie wykonane usługi, możesz wysłać dane do kasoterminala iPOS smart +.

 1. Naciśnij w przycisk wyślij.

  Dalej paragon zostanie wysłany do kasoterminala iPOS smart +, gdzie należy przyjąć płatność od klienta.

Obsługa płatności na kasoterminalu iPOS smart +

Więcej znajdziesz tutaj.