Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy uruchomili i skonfigurowali obsługę strat i rozchodów opisaną tutaj.

Wygenerowanie straty (dokument RW)

  1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Zarejestruj produkty.
  3. Przejdź do ekranu płatności.
  4. Wybierz z panelu z lewej strony zakładkę paragon.
  5. W kolejnym widoku stuknij w pozycję rozchód własny.
  6. Wybierz z rozwijanej listy przyczynę straty.
  7. Aby zapisać naciśnij zielony przycisk zapisz.
  8. Wprowadź wartość straty.
  9. Zakończ transakcję.

Pamiętaj!

  • Strata będzie widoczna w iPOS web w liście transakcji, oraz w zestawieniach sprzedaży.