Konfiguracja obsługi strat i rozchodów

Obsługa strat to jedna z ważniejszych funkcji w systemach do obsługi sprzedaży. Opcja ta pozwala na zamknięcie rachunku skutkujące wygenerowaniem dokumentu RW zamiast paragonu fiskalnego z jednoczesnym pomniejszeniem stanów magazynowych o ilości wynikające z rachunku. Włączenie obsługi strat może być wykorzystane w sytuacji, gdy zamówienie wymaga anulowania, a danie zostało już przygotowane.

Włączenie obsługi strat i rozchodów

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia. 
 2. Przejdź do sekcji obsługa strat i rozchodów.
 3. W pozycji obsługa strat wybierz z listy włączona.
 4. W pozycji tryb wydruku wybierz właściwą pozycję z listy:
  • wyłączony - dokument RW nie będzie drukowany, ale będzie widoczny w iPOS web
  • włączony - dokument RW będzie drukował się po wybraniu opcji strata
  • pytaj - na ekranie tabletu będzie pojawiało się pytanie czy wydrukować dokument
 5. Uzupełnij najczęstsze powody strat.
 6. Aby zapisać naciśnij w przycisk zapisz.

Wybór drukarki do wydruku dokumentu. 

Aby skonfigurować miejsce wydruku dokumentów straty i rozchodu:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Wydruki/Wydruki inne.
 2. Wybierz nazwę swojej lokalizacji.
 3. W pozycji aktywna drukarka wybierz z listy kasoterminal iPOS.

 Pamiętaj!

 • Rejestrację straty możesz wykonać tylko gdy rachunek nie został jeszcze zamknięty.
 • Funkcjonalność dostępna jest od taryfy Premium oraz na urządzeniu iPOS smart +.