Zmiana stawek VAT na wybrane produkty

W przypadku, gdy chcesz zmienić stawkę VAT w wybranych produktach (np. spowodowaną zmianą przepisów) możesz to zrobić na jeden z kilku sposobów opisanych poniżej.

Zmiana stawek w iPOS web

  1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
  2. Wybierz produkt z listy.
  3. Dokonaj edycji stawki VAT w kolumnie szczegóły po prawej stronie.
  4. Aby zapisać zmiany naciśnij przycisk zmień.

Zmiana stawek w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
  2. Naciśnij przycisk eksportuj – powstanie plik CSV, który można otworzyć przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
  3. Zmień stawki w wybranych produktach i zapisz zmiany do pliku CSV
  4. Załaduj zmiany: naciśnij przycis importuj/aktualizuj asortyment i wskaż plik CSV ze zmienionymi stawkami.

Pamiętaj!

  • Dokonane zmiany zostaną wprowadzone do kasoterminala automatycznie przy okazji wykonania raportu dobowego lub przez ręczne wykonanie synchronizacji produktów na kasoterminalu.