Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu.

Raport miesięczny z poziomu terminala

Aby wydrukować raport miesięczny:

 1. Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz pozycję 4. Raporty.
 4. Wybierz pozycję 2. Raport miesięczny.
 5. Wprowadź dane miesiąca, za który chcesz wykonać raport.
 6. Przejdź dalej naciskając zielony przycisk.
 7. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 8. Dalej nastąpi wydruk pełnego fiskalnego raportu miesięcznego.

Raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej

W wyjątkowych sytuacjach raport miesięczny możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

Aby wydrukować raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej:

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk.
  Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygnału dźwiękowego.
 3. Po wejściu w menu, na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy:

  mceclip0.png

  Do poruszania się po menu przeznaczone są dwa przyciski klawiatury dostępne od strony wyświetlacza, od spodu drukarki. Lewy przycisk służy do zmiany pozycji na ekranie, natomiast prawy do wejścia w daną pozycję lub zatwierdzenia wartości.
   
 4. Wybierz Raporty i zatwierdź wybór.
 5. Wybierz Raport miesięczny i zatwierdź.
 6. Wprowadź poprawny miesiąc raportu (przyciskiem ZMIEŃ możesz edytować, natomiast przyciskiem DALEJ przejdziesz do kolejnej pozycji).
 7. Wybierz Drukuj prawym przyciskiem.
 8. Po wydrukowaniu raportu miesięcznego, wybierz opcję POWRÓT i zatwierdź prawym przyciskiem.
 9. Przejdź do pozycji Koniec (restart urządzenia) i zatwierdź prawym przyciskiem. Kasoterminal zrestartuje się.

Wzór raportu miesięcznego

RM.png

Opis oznaczonych pozycji

 1. Zakres raportów dobowych, które zostały wykonane w danym miesiącu i uwzględnione w raporcie miesięcznym.
 2. Raporty dobowe włącznie z danymi szczegółowymi, które zostały wykonane w danym miesiącu i uwzględnione w raporcie miesięcznym.
 3. Łączne podsumowanie wszystkich raportów dobowych, które zostały wykonane w danym miesiącu i uwzględnione w raporcie miesięcznym.
 4. Data oraz godzina wykonania raportu miesięcznego.

 

Pamiętaj!

 • Raport miesięczny może wydrukować użytkownik z właściwymi uprawnieniami.
 • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT, raporty miesięczne należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.