Inicjalizacja aplikacji płatniczej ITC - iPOS smart

Inicjalizacja aplikacji płatniczej 

 1. Uruchom urządzenie.
 2. W momencie gdy kasoterminal jest zablokowany (3 poziome linie w lewym górny rogu) przytrzymaj jednocześnie przycisk: 1, 5 oraz 9. 
 3. Na ekranie dotykowym stuknij w PŁATNOŚĆ.
 4. Na wyświetlonym wygaszaczu APDU Naciśnij dowolny klawisz.
 5. Na ekranie dotykowym wybierz ADMIN.
 6. Na ekranie dotykowym wybierz dwukrotnie INICJALIZACJA.
 7. Wprowadź TID - Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.
 8. Wprowadź adres IP TMS: 194.181.031.201 - Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.
 9. Wprowadź numer portu TMS: 443 -Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.
 10. Wprowadź TIMEOUT (w sekundach) 30 - Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.

W wyniku pobrania parametrów nastąpi restart.

Test działania płatności kartą  


 1. Zarejestruj dowolny produkt na kwotę min. 2,00 PLN.
 2. W podsumowaniu sprzedaży wpisz płatność częściową na 1,00 PLN i wybierz metodę płatności kartą. 
 3. wykonaj płatność kartą.  
 4. Jeśli płatność powiedzie się, na ekranie z podsumowaniem wycofaj przyjętą płatność.

Weryfikacja parametru DIRECT

W przypadku problemów z inicjalizacją, należy zweryfikować parametr DIRECT.

 1. Uruchom urządzenie.
 2. W momencie gdy kasoterminal jest zablokowany (3 poziome linie w lewym górny rogu) przytrzymaj jednocześnie przycisk: 1, 5 oraz 9.
 3. Na ekranie dotykowym stuknij w PŁATNOŚĆ.
 4. Na ekranie dotykowym stuknij w INICJALIZACJA. 
 5. Następnie EDYCJA SIECI, (jeżeli pozycja EDYCJA SIECI nie jest widoczna, należy w pierwszej kolejności wybrać ponownie "inicjalizacja" aby pojawiła się pozycja EDYCJA SIECI).
 6. Wybierz pozycje DIRECT.
 7. Jeżeli pojawi się wartość usb0, należy ją wykasować naciskając żółty przyciskiem i wpisać wlan0.
 8. Zatwierdzić naciskając w zielony przycisk.
 9. Zatwierdź kolejny ekran (timeout restartu sieci) naciskając w zielony przycisk.
 10. Wykonaj inicjalizację aplikacji płatniczej (instrukcja powyżej).

Pamiętaj!

 • Inicjalizację aplikacji płatniczej należy wykonać dopiero po otrzymaniu stosownej informacji z Centrum Pomocy iPOS.