Duplikat dokumentu

Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania duplikatu paragonu lub faktury fiskalnej, należy w pierwszej kolejności ustalić numer wydruku, którego ma dotyczyć duplikat.

Wydruk duplikatu dokumentu 

Aby wydrukować duplikat dokumentu na urządzeniach iPOS smart:

 1. Podłącz kasoterminal do swojej sieci ethernet.
 2. Ustalić jaki ma adres IP ma drukarka: 
  1. Przejdź do menu serwisowego wybierając 3 poziome linie po lewej stronie przed zalogowaniem.
  2. Naciśnij w przycisk Komunikacja.
  3. Naciśnij w przycisk Drukarka.
  4. Naciśnij w przycisk Ustawienie Eth.
  5. Pobierz informacje dotyczące adresu IP.
 3.  Uruchom program PDOP.jar (wymaga zainstalowanej na Twoim komputerze aktualnej wersji JAVA).
 4. Wybierz z menu Plik, a następnie Połącz z drukarką.
 5. W okienku IP terminala należy podać adres IP odczytany z urządzenia (numer portu zawsze 4000) i zatwierdzić przyciskiem Połącz.
 6. Po połączeniu z drukarką przechodzimy do zakładki Wydruki, a następnie wybieramy zakres dat i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj.
 7. Dalej pojawi się lista odczytanych wydruków. Każdy z tych wydruków można zaznaczyć i wybrać z menu Plik, następnie Drukuj zaznaczone -> lokalnie.