iPOS smart

Obsługa urządzenia

Antena zewnętrzna

Duplikat dokumentu

Edycja paragonu

Inicjalizacja aplikacji płatniczej ITC - iPOS smart

Inicjalizacja aplikacji sprzedażowej na terminalu

Logowanie oraz wylogowywanie

Obsługa płatności

Obsługa wielu paragonów

Obsługa zmian kasjerów

Obsługa zwrotów

Paragon z NIP

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Posiadając nasze rozwiązanie bardzo łatwo możesz wykonać powyższą operację. Wystawienie paragonu z numerem NIP Aby wystawić paragon z numerem NIP: - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Zarejestruj produkty, które chcesz sprzedać. Więcej tutaj (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl...

Parowanie urządzeń w iPOS smart

Kasoterminale iPOS smart korzystają z bezprzewodowego połączenia terminala, z drukarką fiskalną. O tym czy oba urządzenia są połączone ze sobą, świadczy komunikat wyświetlany w lewym górnym rogu: - Prawidłowe połączenie z siecią. - Terminal połączony jest z inną siecią. Należy ustawić poprawną sieć. Więcej tutaj (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/360015286040). Generowanie kodu do parowania - Włącz urządzenie przytrzymując przez 3 sekundy przycisk "nie" pod wyświetlaczem druka...

Podłączenie do sieci ethernet

Wszystkie kasoterminale iPOS mają możliwość podłączenia do sieci ethernet. Dzięki temu rozwiązaniu, nawet w przypadku słabego zasięgu sieci GSM, istnieje możliwość zapewnienia stabilnego dostępu do sieci. Ustawienia DHCP Jeśli w sieci lokalnej jest uruchomiona usługa automatycznej konfiguracji sieciowej (DHCP - dynamiczne przydzielanie adresów IP), kasoterminal otrzyma automatycznie adres IP oraz inne ustawienia sieciowe. Przy braku lokalnej usługi DHCP należy na kasoterminalu skonfigurować...

Połączenie kasoterminala z siecią Wi-Fi

Jeżeli posiadasz dostęp do swojej sieci Wi-Fi w miejscu sprzedaży, możesz podłączyć do niej kasoterminal. Dzięki temu w przypadku ewentualnie słabego zasięgu GSM, usprawnisz działanie urządzenia w przypadku np. transakcji kartą. Komunikat wyświetlany na drukarce fiskalnej: - Prawidłowe połączenie z siecią. Połączenie kasoterminala z siecią Wi-Fi Aby połączyć bezprzewodowo kasoterminal z routerem: Konfiguracja drukarki fiskalnej - Przejdź do menu serwisowego stukając w 3 poziome ...

Raport fiskalny dobowy

Zgodnie rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, na zakończenie każdego dnia sprzedażowego należy wykonać raport dobowy. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych paragonów/faktur od ostatniego raportu dobowego. Raport dobowy z poziomu terminala Aby wydrukować raport dobowy: Wariant 1 - Zaloguj się na urządzeniu. - Stuknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie). - Wybierz pozycję 3. Raport dobowy (...

Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu. Raport miesięczny z poziomu terminala Aby wydrukować raport miesięczny: - Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji. - Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie). ...

Raport okresowy

Posiadając kasoterminale iPOS w każdym momencie możesz wydrukować raport okresowy za interesujący Cię okres. Wydruk ten zwiera wszystkie wydrukowane raporty dobowe w wybranych okresie. Jest to świetny sposób jeżeli zagubisz niektóre raport dobowe. Raport okresowy Aby wydrukować raport okresowy: - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Przejdź do menu użytkownika wybierając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu. - Wybierz pozycję 4. "Raporty". - Wybierz pozycję "...

Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. Potwierdzeniem jest wydruk niefiskalnego paragonu zawierającego listę transakcji kartami. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie. Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej - Naciśnij na terminalu trzy przyciski naraz: 1,5,9. - W prawym górnym rogu stuknij w przycisk PŁATNOŚĆ. - ...

Rejestracja produktów

Wstęp Aplikacja do prowadzenia sprzedaży zapewnia rejestrację produktów na różne sposoby, dostosowane do potrzeb każdego rodzaju prowadzonej sprzedaży. Umożliwia zarówno wyszukiwanie asortymentu po numerach PLU, kodach kreskowych jak i nazwie. Aplikacja współpracuje również z wybranymi wagami i zapewnia automatyczne ważenie rejestrowanych towarów. Wyszukiwanie po numerze PLU - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Upewnij się, że aplikacja jest ustawiona w trybi...

Synchronizacja

Wszystkie zmiany konfiguracji wykonane w iPOS web muszą zostać przesłane do kasoterminali nim będą mogły zostać przez nie użyte – zmiany te są automatycznie pobierane przez urządzenie w ramach wykonania raportu dobowego. Istnieje też możliwość wymuszenia synchronizacji danych ręcznie. Synchronizacja konfiguracji Dla zmian wprowadzonych w zarządzaniu gotówką i zmianami kasjerów (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/115000375169-Zarz%C4%85dzanie-got%C3%B3wk%C4%85-i-zmianami-kasjer%C3%B3w?mobi...

Testy

Test komunikacji Aby wykonać test komunikacji: Wariant 1 Z menu serwisowego, przed zalogowaniem - Przejdź do menu serwisowego, naciskając trzy poziome linie w lewym górnym rogu. - Wybierz 5. "Testy". - Wybierz 1. "Test komunikacji". - Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Wariant 2 Z menu użytkownika - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu. - Wybierz 8. "Ko...

Weryfikacja zasięgu GSM

Kasoterminal iPOS smart posiada wbudowaną łączność, dzięki której transfer danych jest w cenie. Siła sygnału ukazana jest na wyświetlaczu drukarki fiskalnej w lewym górnym rogu. W każdym momencie możesz również zweryfikować ową wartość w menu drukarki fiskalnej. Aby szczegółowo zweryfikować zasięg GSM: - Przejdź do menu drukarki fiskalnej. - Uruchom urządzenie. - Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk. Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygn...

Wymiana rolki papieru

W momencie kiedy skończy się papier podczas wydruku, drukarka zasygnalizuje brak papieru przerywanym sygnałem dźwiękowym i nastąpi blokada dokonywania sprzedaży aż do momentu włożenia nowej rolki. Na niebieskim wyświetlaczu skierowanym do klienta pojawi się komunikat informujący o braku papieru. Aby wymienić papier: - Zdejmij terminal z podstawy. - Otwórz pokrywę elementu drukującego naciskając dźwignie znajdującą się po prawej stronie urządzenia. - Usuń pozostałości po poprzedniej r...

Wystawianie faktury fiskalnej

Wystawianie faktury na urządzeniu fiskalnym nigdy nie było prostsze! Kasoterminal korzysta z bazy REGON aby na podstawie samego NIPu nabywcy uzupełnić pozostałe dane! Wystawienie faktury fiskalnej - Zaloguj się (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/360019899400-Logowanie-oraz-wylogowywanie-) i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Zarejestruj produkty (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/207382075-Rejestracja-produkt%C3%B3w). - Przejdź do obsługi płatności (https://pomo...

Zerowanie aplikacji sprzedażowej na terminalu

Zerowanie aplikacji sprzedażowej Aby wykonać zerowanie urządzenia: Wariant I - Sprawdź czy wszystkie transakcje zostały przesłane do iPOS web. - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Przejdź do menu użytkownika stukając w 3 poziome linie w lewym dolnym rogu. - Wybierz 4. Transakcje (Jeżeli obok transakcji jest ikona chmury przejdź do synchronizacji transakcji (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/360017095659-Synchronizacja). Jeżeli obok transakcji nie...