Obsługa wielu paragonów

Kasoterminal oferuje możliwość obsługi wielu paragonów jednocześnie. Taka funkcjonalność jest przydatna w wielu sytuacjach:

 • zaparkowanie otwartego paragonu i obsługa kolejnego klienta,
 • obsługa wielu klientów jednocześnie, np. przy poszczególnych stolikach,
 • dzielenie paragonu w sytuacji, gdy klienci zamierzają zapłacić osobno za wybrane pozycje

Uruchomienie i skonfigurowanie obsługi wielu paragonów w iPOS web zostało opisane tutaj.

W przypadku włączenia obsługi wielu paragonów, na kasoterminalu pojawi się dodatkowa nazwa paragonu, na którym aktualnie pracujesz oraz ikonka dostępu do listy paragonów.

Dodawanie paragonów

Jeżeli obsługujesz klienta, który jeszcze nie dokonał płatności a kolejka się powiększa, możesz zaparkować otwarty paragon i dodać kolejny aby obsłużyć kolejnego klienta.

Aby dodać kolejny paragon:

 1. Na ekranie naciśnij przycisk 
 2. Naciśnij zielony przycisk wybierz.

Kasoterminal automatycznie przełączy się na nowo powstały paragon.

Po zatwierdzeniu sprzedaży, nowo powstały paragon pozostanie widoczny na liście paragonów do momentu wykonaniu raportu dobowego.

Usuwanie paragonów

Jeżeli wprowadzisz zbyt dużą liczbę dodatkowych paragonów za pomocą kasoterminala, możesz je usunąć.

Aby usunąć wszystkie dodane paragony:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Na ekranie dotykowym naciśnij przycisk 
 3. Naciśnij żółty przycisk.

Aby usunąć wybrany paragon:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Na ekranie dotykowym naciśnij przycisk 
 3. Wybierz paragon z listy.
 4. Naciśnij żółty przycisk.

W powyższy sposób nie można usuwać paragonów wprowadzonych w iPOS web.

Przełączanie między paragonami

Posiadając skonfigurowane paragony w iPOS web możesz na bieżąco rejestrować produkty do każdego paragonu. Ta funkcjonalność jest idealnym rozwiązaniem dla lokali gastronomicznych z wieloma stolikami.

Aby przełączyć się na inny paragon:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Na ekranie dotykowym naciśnij przycisk 
 3. Wybierz paragon z listy.
 4. Naciśnij zielony przycisk wybierz.

Dzielenie i łączenie paragonów

W przypadku kiedy klienci chcą zapłacić osobno za wybrane pozycje na wcześniej przygotowanym paragonie, możesz podzielić paragon.

Aby podzielić paragon (przenieść część produktów z jednego paragonu do nowego):

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Na ekranie dotykowym naciśnij w przycisk 
 3. Wybierz paragon z listy, z którego chcesz przenieść produkty.
 4. Na wyświetlaczu naciśnij dwukrotnie na jeden z produktów, który chcesz przenieść.
 5. Jeśli przenosisz więcej pozycji, naciśnij pojedynczo na kolejne produkty, które chcesz przenieść.
 6. Jeżeli zaznaczyłeś produkt, którego nie chcesz przenieść stuknij na niego ponownie aby go odznaczyć.
 7. Potwierdź wybór naciskając zielony przycisk.

Wybrane pozycje z paragonu zostanie przeniesiona na nowo utworzony paragon o takiej samej nazwie jak pierwotny z dodatkowym oznaczeniem (1) – jeżeli jest to pierwsze dzielenie paragonu.

 

W sytuacji gdy klienci przesiądą się do innego stolika możesz przenieść zawartość całego paragonu do innego.

Aby przenieść zawartość całego paragonu do innego:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Na ekranie dotykowym naciśnij w przycisk .
 3. Wybierz paragon z listy, z którego chcesz przenieść produkty.
 4. Na ekranie dotykowym ponownie naciśnij w przycisk .
 5. Wybierz paragon z listy, do którego chcesz przenieść produkty, a następnie naciśnij w przycisk # na wyświetlaczu, albo na klawiaturze alfanumerycznej.

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Posiadając jeden produkt na paragonie nie możesz go przenieść.
 • Liczba obok przycisku   oznacza ilość otwartych paragonów.
 • Liczba obok wartości paragonu  oznacza ilość pozycji na paragonie.
 • Parkowanie paragonów dostępna jest w taryfie Premium oraz Pro.