Obsługa zmian kasjerów

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy uruchomili zarządzanie obsługą gotówki i zmianami kasjerów opisaną tutaj.

Zmiana kasjerów jest procesem, który zaczyna się od zalogowania kasjera i wprowadzenia stanu początkowego gotówki do momentu wybrania opcji zakończenia zmiany – po nim następuje automatyczne wylogowanie i proces może zacząć się ponownie. W trakcie trwania zmiany kasjerów jest możliwe wykonanie raportu stanu kasy, który pokaże stan gotówki na moment wykonania raportu.

Aby zapewnić jak największą przejrzystość obsługi gotówki, każdy kasjer powinien posiadać swój identyfikator do logowania do kasoterminala. Dzięki temu wszystkie czynności będą rejestrowane z uwzględnieniem kasjera, a raporty stanu kasy będą zapewniały większą dokładność informacji.

Rozpoczęcie zmiany

 1. Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Wprowadź stan gotówki i zatwierdź naciskając zielony przycisk OK lub pomiń naciskając czerwony przycisk anuluj.
 3. Kasoterminal wydrukuje raport z wpłaty gotówki.

Pamiętaj!

 • Od tego momentu wszystkie czynności związane z: wpłatami, wypłatami, otwarciami szuflady, sprzedażą, zwrotami i anulowania paragonów, z uwzględnieniem metod płatności będą rejestrowane na rzecz zalogowanego kasjera.

Wpłata

Aby dokonać wpłaty gotówki:

 1. Zaloguj się na kasoterminalu.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.
 4. Wybierz pozycję 1. Wpłata.
 5. Wpisz kwotę.
 6. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Dalej nastąpi wydruk z potwierdzeniem wpłaty.

Pamiętaj!

 • Każda operacja wpłaty gotówki jest widoczna w iPOS web w raporcie transakcji.

Wypłata

Aby dokonać wypłaty gotówki:

 1. Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź ze jesteś na ekranie.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.
 4. Wybierz pozycję 2. Wypłata.
 5. Wpisz kwotę.
 6. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK.

Dalej nastąpi wydruk z potwierdzeniem wypłaty.

Pamiętaj!

 • Każda operacja wypłaty gotówki jest widoczna w iPOS web w raporcie transakcji.

Raport stanu kasy

W każdym momencie trwania zmiany uprawnieni użytkownicy mogą wykonać raport pokazujący stan kasy na moment wykonania raportu. Kasjerzy mogą wykonać raport ze stanu gotówki jedynie własnej kasetki, natomiast kierownik i właściciel mogą wykonać raport ze stanu wszystkich kasetek (zależnie od wybranego w iPOS web modelu obsługi zarządzania gotówką i zmianami kasjerów).

Aby zweryfikować stan gotówki:

 1. Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź ze jesteś na ekranie.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.
 4. Wybierz pozycję 4. Raport stanu kasy.
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK – wydrukowany zostanie raport stanu kasy.

Dalej nastąpi wydruk z potwierdzeniem stanu kasy.

Pamiętaj!

 • Raport stanu kasy możesz wydrukować wielokrotnie.

Zakończenie zmiany

W przypadku kiedy kasjer kończy zmianę i zastępuje go drugi, należy wykonać raport zakończenie zmiany przez pracownika kończącego pracę. W tym celu:

 1. Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź ze jesteś na ekranie.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.
 4. Wybierz pozycję 5. Zakończenie zmiany.
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk – szuflada na gotówkę podłączona do kasoterminala otworzy się automatycznie.
 6. Przelicz a następnie wpisz stan gotówki w szufladzie.
 7. Opcjonalnie przelicz a następnie wpisz stan bonów w szufladzie.
 8. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Dalej nastąpi automatyczne wylogowanie kasjera oraz zostanie wydrukowany raport zakończenia zmiany. 

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Raport zakończenia zmiany jest widoczny w iPOS web w raporcie transakcji.