Obsługa płatności

Po zarejestrowaniu produktów kolejnym krokiem jest obsługa płatności (rejestracja towarów na paragonie została opisana w tym artykule). Tak wygląda przykładowy ekran obsługi płatności:

Na tym etapie możesz:

 • nadać rabat do całego paragonu,
 • zdecydować, czy wydrukować fakturę fiskalną zamiast paragonu,
 • przyjąć zapłatę różnymi metodami płatności (dostępne metody płatności możesz skonfigurować w iPOS web) – wybrana metoda płatności jest oznaczona w lewym dolnym rogu, możesz ją zmienić naciskając * (gwiazdka),
 • wyliczyć wartość reszty do wydania przy płatności gotówką.

Nadanie rabatu do całego paragonu 

 1. Naciśnij # (krzyżyk).
 2. Wybierz zdefiniowany rabat w iPOS web, bądź nadaj dowolny.

Rabaty możesz skonfigurować w iPOS web

Dowolne rabaty są dostępne tylko dla wybranych użytkowników. Więcej tutaj.

Przyjęcie płatności gotówką

W pełnej kwocie

 1. Zatwierdź płatność naciskając zielony przycisk.

Z automatycznym wyliczeniem reszty

 1. Wprowadź kwotę, którą otrzymałeś od klienta – kwotę należy wprowadzić w groszach, np. jeśli klient zapłacił 20,00 zł to należy wpisać 2000. Na ekranie wyświetlacza zostanie wyliczona kwota reszty.
 2. Zatwierdź płatność naciskając zielony przycisk.

Przyjęcie płatności bonem

 1. Zmień formę płatności na bon: .
 2. Wprowadź wartość bonów.
 3. Zatwierdź płatność naciskając zielony przycisk.
 4. Jeżeli płatność nie została w pełni opłacona, przyjmij pozostałą kwotę za pomocą innej dostępnej metody.

Przyjęcie płatności na przelew

Metoda płatności na przelew jest dostępna jedynie w przypadku wystawienia faktury.

 1. W prawym górny rogu na wyświetlaczu naciśnij w przycisk faktura.
 2. Wpisz numer NIP nabywcy. Poczekaj aż urządzenie znajdzie dane firmy w bazie danych GUS, po czym zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 3. Zmień formę płatności na przelew: .
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 5. Wprowadź termin płatności, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Przyjęcie płatności kartą

Wariant 1

 1. Włóż kartę do czytnika w terminalu.
 2. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Wariant 2

 1. Zmień formę płatności na kartę: .
 2. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 3. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu.
 4. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Wariant 3

 1. Wprowadź kwotę, którą chcesz przyjąć używając pierwszej karty.
 2. Zmień formę płatności na kartę: .
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 4. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu.
 5. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Aby przyjąć pozostałą kwotę płatności drugą kartą zmień formę płatności na kartę: .
 7. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 8. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu.
 9. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Przyjęcie płatności BLIK-iem

 1. Zmień formę płatności na kartę.
 2. Zatwierdź zielonym przyciskiem 'przyjmij'.
 3. Na terminalu w prawym dolnym rogu wybierz pozycję "blik".
 4. Wprowadź kod podany przez klienta, a następnie naciśnij przycisk "ok".
 5. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na terminalu.

Przyjęcie płatności wieloma metodami

 1. Wprowadź kwotę, którą chcesz przyjąć używając pierwszej metody płatności.
 2. Zmień formę płatności na właściwą.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 4. Postępuj zgodnie z pkt. 1-3 dla każdej kolejnej metody płatności.

Anulowanie płatności częściowej

W momencie kiedy przyjąłeś częściową płatność za pomocą karty możesz ją szybko anulować.

 1. Naciśnij żółty przycisk.
 2. Zatwierdź anulowanie płatności naciskając zielony przycisk.

 

W momencie gdy anulujesz płatność częściową opłaconą kartą, nastąpi wydruk z potwierdzeniem obciążenia i uznania transakcji kartą.

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Jeśli płatność kartą się nie powiedzie, a będziesz chciał ponowić płatność kartą, upewnij się, że wybrałeś ponownie prawidłową metodę płatności.