System przywoławczy

System iPOS udostępnia konfigurację dla dwóch sposób przywoływania:

 • Numerki - nadawane automatycznie od 1 do 99. Po przekroczeniu maksymalnej liczby, numeracja zaczyna się od nowa.
 • Urządzenia typu pager zewnętrzne urządzenia wydawane klientom, które są uruchamiane w momencie gdy zamówienie jest gotowe do odbioru.

System przywoławczy

Aby uruchomić system przywoławczy w iPOS web:

Wariant I - dla pagerów

 1. Przejdź do zakładki Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Przejdź na dół strony.
 3. W pozycji rodzaj systemu wybierz listy pagery.
 4. W pozycji domyślne działanie wybierz z listy włączone.

Wariant II - dla numerków

 1. Przejdź do zakładki Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Przejdź na dół strony.
 3. W pozycji rodzaj systemu wybierz listy numerki.
 4. W pozycji domyślne działanie wybierz z listy włączone.

Tutaj znajdziesz instrukcje, jak poprawnie obsłużyć zamówienie z systemem przywoływania.

 

Pamiętaj!

 • Funkcjonalność dostępna jest od taryfy Premium oraz na urządzeniach iPOS smart +.