Parowanie urządzeń w iPOS smart

Kasoterminale iPOS smart korzystają z bezprzewodowego połączenia terminala, z drukarką fiskalną. O tym czy oba urządzenia są połączone ze sobą, świadczy komunikat wyświetlany w lewym górnym rogu:

wifi_on.png - Prawidłowe połączenie z siecią.

Untitled.png - Terminal połączony jest z inną siecią. Należy ustawić poprawną sieć. Więcej tutaj.

 

Generowanie kodu do parowania

 1. Włącz urządzenie przytrzymując przez 3 sekundy przycisk "nie" pod wyświetlaczem drukarki.
 2. Po usłyszeniu krótkie sygnału dźwiękowego ponownie naciśnij przycisk "nie" pod wyświetlaczem drukarki.
  Jeżeli prawidłowo wykonano powyższe operacje, na wyświetlaczu drukarki powinno wyświetlić się menu serwisowe. Menu obsługuje się dwoma przyciskami znajdującymi się pod wyświetlaczem urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór.
 3. Przejdź na pozycję Ustawienia i zatwierdź.
 4. Przejdź na pozycję Parowanie WIFI i zatwierdź.
 5. Zatwierdź operację naciskając przycisk "tak", opisany PARUJ.
  Nastąpi wydruk dokumentu z niezbędnym kodem. Zachowaj go.
 6. Przejdź na pozycję Powrót, a następnie zatwierdź.
 7. Przejdź na pozycję Koniec (restart urządzenia) i zatwierdź.

Parowanie terminala

Dalej po uruchomieniu drukarki niezbędny jest wpisanie otrzymanego kodu.

 1. Naciśnij jednocześnie na terminalu 1, 5, 9, a następnie wybierz w lewym górnym rogu iPAS.
 2. Przejdź do menu serwisowego, stukając w 3 poziome linie w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz 2 Komunikacja.
 4. Wybierz  1 Terminal.
 5. Wybierz  1 Parowanie WIFI.
 6. Wprowadź wcześniej wydrukowany kod, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 7. Zrestartuj terminal.

Pamiętaj!

 • W przypadku gdy kasoterminal jest rozparowany, na wyświetlaczu może ukazać się komunikat "tryb awaryjny", "oczekiwanie na drukarkę", "błąd połączenia z drukarką".