Raport fiskalny dobowy

Zgodnie rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, na zakończenie każdego dnia sprzedażowego należy wykonać raport dobowy. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych paragonów/faktur od ostatniego raportu dobowego.

Raport dobowy z poziomu terminala

Aby wydrukować raport dobowy:

Wariant 1

 1. Zaloguj się na urządzeniu.
 2. Stuknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz pozycję 3. Raport dobowy (zamknięcie dnia).
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Wariant 2

 1. Zaloguj się na urządzeniu.
 2. Stuknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz pozycję 4. Raporty.
 4. Wybierz pozycję 1. Raport dobowy (zamknięcie dnia).
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Raport dobowy z poziomu drukarki fiskalnej

W wyjątkowych sytuacjach raport dobowy możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

Aby wydrukować raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej:

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk.
  Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygnału dźwiękowego.
 3. Po wejściu w menu, na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy:

  mceclip0.png

  Do poruszania się po menu przeznaczone są dwa przyciski klawiatury dostępne od strony wyświetlacza, od spodu drukarki. Lewy przycisk służy do zmiany pozycji na ekranie, natomiast prawy do wejścia w daną pozycję lub zatwierdzenia wartości.
   
 4. Wybierz Raporty i zatwierdź wybór.
 5. Wybierz Raport dobowy i zatwierdź wybór.
 6. Wybierz Generuj prawym przyciskiem.
 7. Po wydrukowaniu raportu miesięcznego, wybierz opcję POWRÓT i zatwierdź prawym przyciskiem.
 8. Przejdź do pozycji Koniec (restart urządzenia) i zatwierdź prawym przyciskiem. Kasoterminal zrestartuje się.

Wzór raportu dobowego

RD.png

Opis oznaczonych pozycji

 1. Kolejny, ogólny numer dokumentu, wydrukowanego z kasoterminala.
 2. Data oraz godzina zarejestrowanego pierwszego paragonu, od momentu wykonania ostatniego raportu dobowego.
 3. Data oraz godzina zarejestrowanego ostatniego paragonu, w aktualnym raporcie dobowym.
 4. Data oraz godzina wykonania raportu dobowego.

Pamiętaj!

 • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT raporty dobowe należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.