Zestawy

Funkcja dla wszystkich, którzy oferują swoim klientom asortyment lub usługi w pewnych “pakietach”, z wymiennymi opcjami do wyboru, czyli wszędzie tam, gdzie klient wybiera opcje w ramach sztywnej ceny. Dodatkowo w iPOS web możesz również skonfigurować zestaw, gdzie wariant produktu (jego cecha) ma wpływ na cenę. 

Dodanie zestawu 

Aby dodać zestaw:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. W kolumnie po prawej stronie rozwiń więcej szczegółów.
 4. Wybierz typ produktu - zestaw.
 5. Uzupełnij resztę danych, więcej znajdziesz tutaj.
 6. Naciśnij przycisk dodaj.
 7. Naciśnij przycisk edytuj zestaw.
 8. Określ cenę zestawu, oraz zawartość bonu kuchennego:
  • wszystkie - bon kuchenny będzie zawierał wszystkie pozycje.
  • różnice - bon kuchenny będzie zawierał tylko różnice względem uzupełnionej domyślnej ilości produktów wchodzących w skład zestawu. 
 9. Naciśnij w przycisk dodaj segment.
 10. Wypełnij dane segmentu:
  • segment - nazwa grupy produktów.
  • min - minimalna do wyboru ilość produktów z segmentu.
  • max - maksymalna do wyboru ilość produktów z segmentu.
  • w cenie zest. - ilość produktów z segmentu w cenie bazowej.
  • powt. - ilość możliwych powtórzeń danego produktu z segmentu.
  • cena segmentu - zmiana wartości zestawu w zależności czy produkt z danego segmentu zostanie wybrany (opcjonalnie).
  • zwiększenie - określa, czy dodanie danego produktu z segmentu powoduje wzrost ceny zestawu lub jest ono ignorowane.
 11. Naciśnij w przycisk dodaj produkt.
 12. Wypełnij dane produktu w segmencie:
  • produkt - nazwa produktu wchodzącego w skład segmentu. 
  • cena - określa o ile ma wzrosnąć cena zestawu w przypadku wyboru produktu (opcjonalnie).
  • ilość domyślna.
 13. Naciśnij przycisk zapisz.
 14. Aby zapisać dodany zestaw, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.

Pamiętaj!

 • Funkcjonalność dostępna jest od taryfy Pro dla kasoterminali iPOS smart+.