Zdalne wsparcie serwisu

Jeżeli złożyłeś zamówienie przez jednego z naszych autoryzowanych partnerów, zawsze masz możliwość uzyskania wsparcia na portalu iPOS web od swojego sprzedawcy. Po założeniu konta przez dealera, ma on dostęp do Twojego konta iPOS web przez kolejne 48 h. Dzięki temu pomoże Ci dodać produkty, cenniki czy ustawić szereg innych konfiguracji zdalnie. Oczywiście w każdym momencie możesz wyłączyć lub włączyć dostęp.

Aktywacja wsparcia serwisu

  1. Zaloguj się do iPOS web.
  2. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
  3. W wierszu zdalne wsparcie serwisu wybierz pozycję włączone.

Po uruchomieniu pojawi się data, kiedy zdalne wsparcie serwisu zostanie automatycznie wyłączone.

Dezaktywacja wsparcia serwisu

  1. Zaloguj się do iPOS web.
  2. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
  3. W wierszu zdalne wsparcie serwisu wybierz pozycję wyłączone.

Pamiętaj!

  • Za każdym razem po uruchomieniu dostępu dla swojego sprzedawcy, zostanie on automatycznie wyłączony po 48h lub do momentu aż sam dokonasz dezaktywacji.