Połączenie kasoterminala z siecią Wi-Fi

Jeżeli posiadasz dostęp do swojej sieci Wi-Fi w miejscu sprzedaży, możesz podłączyć do niej kasoterminal. Dzięki temu w przypadku ewentualnie słabego zasięgu GSM, usprawnisz działanie urządzenia w przypadku np. transakcji kartą.

Komunikat wyświetlany na drukarce fiskalnej:

wifi_on.png - Prawidłowe połączenie z siecią.

Połączenie kasoterminala z siecią Wi-Fi

Aby połączyć bezprzewodowo kasoterminal z routerem:

Konfiguracja drukarki fiskalnej

 1. Przejdź do menu serwisowego stukając w 3 poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 2. Komunikacja.
 3. Wybierz 2. Drukarka
 4. Wybierz 1. Ustawienia Wi-Fi.
 5. Wprowadź nazwę sieci oraz hasło, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.
  •  żółty przycisk- kasuje znaki;

  • # - zmienia wielkość liter;

  • * - zmieniamy wiersz.

 6.  Terminal wysłał do drukarki hasło oraz nazwę sieci, z którą drukarka się połączy i jednocześnie rozłączy się z terminalem (może się pojawić komunikat na terminalu „Nie udało się ustawić sieci!”). Należy zignorować komunikat i wycofać się naciskając czerwony przycisk.
 7. Zaloguj się na hasłem administratora na router.
 8. Odczytaj adres IP, który uzyskał kasoterminal (najczęściej jest widoczna jako iPOS-smart). 
  • W przypadku gdy router nie odnajdzie drukarki, należy zrestartować drukarkę i po włączeniu jej, sprawdzić czy jest widoczna na liście w routerze.
 9.  Zarezerwuj odczytany adres IP (stała adresacja, adres ten nie może ulec zmianie).

Konfiguracja terminala płatniczego

 1. Przejdź do menu serwisowego stukając w 3 poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 2. Komunikacja.
 3. Wybierz 1. Terminal.
 4. Wybierz 2. Ustawienia Wi-Fi.
 5. Wprowadź nazwę sieci oraz hasło, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk. Należy odczekać kilkanaście sekund aby terminal połączył się z routerem.
  • żółty przycisk- kasuje znaki;

  • # - zmienia wielkość liter;

  • * - zmienia wiersz;

  • szybko dwa razy 1 - kropka „ . ”.
 6.  Wybierz 3. Adres IP, a następnie wprowadź adres IP drukarki odczytany wcześniej z routera i zatwierdź naciskając zielony przycisk.
  • żółty przycisk- kasuje znaki;

  • # - zmienia wielkość liter;

  • * - zmienia wiersz;

  • szybko dwa razy 1 - kropka „ . ”
 7. Wycofaj się naciskając czerwony przycisk.
 8. Zaloguj się na hasłem administratora na router.
 9. Odczytaj adres IP, który uzyskał kasoterminal (najczęściej jest widoczny z początkiem nazwy VFI...).
 10.  Zarezerwuj odczytany adres IP (stała adresacja, adres ten nie może ulec zmianie).
 11. Zrestartuj terminal przytrzymując czerwony przycisk na terminalu płatniczym przez 8 sekund, po czym stuknij w pozycję Reboot