Obsługa sklepów

W każdym sklepie może obowiązywać inny cennik, asortyment, stany magazynowe oraz wygląd paragonu. 

Dodawanie sklepu

Aby dodać sklep:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Sklepy.
 2. W prawym górnym rogu wybierz opcję dodaj.
 3. Po prawej stornie uzupełnij dane sklepu.
 4. Aby zapisać, w szarej kolumnie oznaczonej szczegóły naciśnij przycisk dodaj.

Edycja danych sklepu

W każdym momencie, np. w przypadku zmiany adresu prowadzenia działalności, lub zmiany nazwy sklepu możesz dokonać edycji danych.

Aby zmienić dane:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Sklepy.
 2. Wybierz sklep z listy.
 3. Po prawej stronie zmień dane sklepu.
 4. Aby zapisać, w szarej kolumnie oznaczonej szczegóły naciśnij przycisk zmień.

Usuwanie sklepu

Aby usunąć sklep:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Sklepy.
 2. Wybierz sklep z listy.
 3. Aby usunąć, w szarej kolumnie oznaczonej szczegóły naciśnij przycisk usuń.

Dodatkowo zmiany o danych firmy muszą trafić do operatora płatności.

ITCard (Planet Pay)

W przypadku gdy Twoim operatorem płatności kartowych jest ITC (Planet Pay), informacje o zmianach musisz dodatkowo przesłać w formie papierowej. 

Aby zmienić dane adresowe sklepu u operatora płatności kartowych:

 1. Pobierz właściwy formularz.
 2. Uzupełnij niezbędne informacji.
 3. Wyślij skan dokumentu na adres: pomoc@ipos.pl.
 4. Wyślij dwa egzemplarze formularza na adres:

iPOS SA

ul.Równoległa 4a (biurowiec Bolero, piętro 4)

02-235 Warszawa

Polskie ePłatności

W przypadku gdy Twoim operatorem jest PeP ( Polskie ePłatności) zmiany przesyłane są automatycznie.

Pamiętaj!

 • Nazwa oraz adres sklepu drukują się w nagłówku paragonu.