Obsługa zwrotów

Obsługa zwrotów na kasoterminalu jest łatwa i zgodna z wymogami rachunkowości. W zależności jaką formą płatności zrealizowałeś sprzedaż, system umożliwi Ci wykonanie zwrotu z określonymi metodami płatności:

 • sprzedaż gotówka - możliwość realizacji zwrotu za pomocą gotówki,
 • sprzedaż kartą - możliwość realizacji zwrotu za pomocą karty oraz gotówki,
 • sprzedaż bonem - możliwość realizacji zwrotu za pomocą gotówki oraz bonu.

Obsługa zwrotów

 1. Pobierz paragon zawierający zwracany produkt od klienta i zachowaj go – będzie potrzebny w dokumentacji księgowej.
 2. Wpisz numer albo odczytaj czytnikiem kod kreskowy paragonu (w trybie wyszukiwania za pomocą kodu) – kasoterminal odnajdzie transakcję nawet jeśli sprzedaż została zarejestrowana na innym kasoterminalu w Twojej sieci (numer transakcji jest też widoczny w iPOS web).
 3. Zatwierdź odszukany paragon naciskając zielony przycisk – na terminalu zostanie pokazana zawartość paragonu sprzedaży.
 4. Dla każdego zwracanego produktu wybierz odpowiedni produkt na paragonie (możesz zeskanować kod kreskowy produktu) i wpisz zwracaną ilość. Po zakończeniu zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 5. Wypełnij z klientem wydrukowany protokół i zachowaj go – będzie potrzebny w dokumentacji księgowej. Przejdź dalej naciskając zielony przycisk.
 6. Zwróć płatność klientowi – jeśli płatność podczas sprzedaży odbyła się z użyciem karty, zwrotu możesz dokonać na kartę (do wysokości zapłaty kartą) lub gotówką. Jeżeli płatność odbyła się w formie gotówkowej, zwrotu możesz dokonać tylko gotówką. Formę zwrotu zmieniamy naciskając gwiazdkę"*".
 7. Oderwij raport zwrotu i wręcz go klientowi.

Jeżeli zwracany produkt został zakupiony niedawno, a odczyt kodu kreskowego jest niemożliwy, możesz wyszukać transakcję bezpośrednio na urządzeniu. W tym celu:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 5. Transakcje.
 4. Wybierz odpowiednią transakcję z listy.
 5. Rozpocznij zwrot, naciskając w zielony przycisk.
 6. Następnie postępuj według instrukcji powyżej zaczynając od pkt. 5.

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Zwroty produktów nie będą widoczne w raporcie dobowym i miesięcznym! Oryginał paragonu z protokołem przyjęcia zwrotu musisz przekazać księgowości w celu skorygowania przychodów. Jako potwierdzenie dokonania zwrotu, klient otrzyma niefiskalny raport zawierający listę zwróconych oraz pozostałych u klienta produktów.