Konfiguracja uwag do zamówienia i pozycji

Platforma iPOS web umożliwia skonfigurowanie uwag do całego zamówienia oraz do poszczególnych pozycji na paragonie. Możliwe jest wprowadzanie uwag z wcześniej zdefiniowanej listy uwag do wszystkich paragonu, bądź listy przypisanej do konkretnego produktu lub całkowicie swobodnie.

Konfiguracja uwag w sposób dowolny

Wybór tej opcji umożliwi swobodne określenie na kasoterminalu dowolnej uwagi przez użytkownika w czasie obsługi zamówienia. Rozwiązanie to sprawdzi się zwłaszcza, gdy klienci są opisywani po cechach charakterystycznych, przykładowo po kolorze ubioru, bądź gdy przewidziana jest możliwość pojawienia się niestandardowych próśb klientów.

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W opcji uwagi do zamówienia wybierz dowolny.
 3. Zmiana zapisze się automatycznie. 

Konfiguracja listy z uwagami

W przypadku gdy często spotykasz się ze zmianami w oferowanych przez Ciebie pozycjach asortymentowych, możesz skonfigurować listę domyślnych uwag, aby skrócić czas rejestracji zamówienia. Konfiguracja takiej listy uwag może odbyć się na dwa sposoby:

 • Lista uwag do pojedynczego produktu.
 • Uniwersalna lista uwag do dowolnej pozycji na zamówieniu.

Lista uwagi do pojedynczego produktu

Ta opcja umożliwia wprowadzenie uwag przypisanych do poszczególnych produktów w asortymencie. Przykładem wykorzystania tej opcji będzie dodanie uwagi "bez cebuli" dla pizz zawierających cebulę, wtedy taka uwaga będzie się wyświetlać do wyboru tylko przy produktach do których została ona dodana na platformie iPOS web.

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt, do którego chcesz dodać listę uwag.
 3. W kolumnie po prawej stronie wybierz więcej szczegółów.
 4. W opcji uwagi do pozycji wprowadź komentarze do produktu, każda uwaga powinna zostać wprowadzona od nowego wiersza. 
 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk zmień.

Uniwersalna lista uwag do dowolnej pozycji na zamówieniu

Ta opcja posiada bardziej uniwersalne zastosowanie, dzięki niej można zdefiniować listę uwag możliwych do wyboru dla każdej pozycji zarejestrowanej na rachunku.

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W opcji uwagi do zamówienia wybierz lista.
 3. W opcji lista uwag do pozycji wpisz uwagi, każda uwaga powinna zostać wprowadzona od nowego wiersza.
 4. Zmiana zapisze się automatycznie.

Uniwersalna lista uwag do paragonu

Dzięki tej opcji można wprowadzić listę uwag możliwych do wyboru dla całego paragonu. Świetnym przykładem zastosowania tego rodzaju metody będzie użycie uwagi "na wynos", dzięki temu jednym kliknięciem opisywany jest cały rachunek.

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W opcji uwagi do zamówienia wybierz lista.
 3. W opcji lista uwag do paragonu wpisz uwagi, każda uwaga powinna zostać wprowadzona od nowego wiersza.
 4. Zmiana zapisze się automatycznie.

Obsługa uwag na kasoterminalu została opisana tutaj.

Pamiętaj!

 • Dodanie komentarza do pozycji na rachunku nie będzie miało wpływu na stan magazynowy. 
 • Wybranie uwag w formie dowolny, spowoduje że będzie można również wybrać uwagi z listy. 
 • Uwagi będą widoczne na wydrukach kuchennych.
 • Funkcjonalność dostępna jest w taryfie PRO oraz MAX.
 • Kasoterminal iPOS pocket nie obsługuje dowolnych uwag.