Raport okresowy

Posiadając kasoterminale iPOS w każdym momencie możesz wydrukować raport okresowy za interesujący Cię okres. Wydruk ten zwiera wszystkie wydrukowane raporty dobowe w wybranych okresie. Jest to świetny sposób jeżeli zagubisz niektóre raport dobowe.

Raport okresowy

Aby wydrukować raport okresowy:

  1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Przejdź do menu użytkownika wybierając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
  3. Wybierz pozycję 4. "Raporty".
  4. Wybierz pozycję "Raport okresowy".
  5. Wprowadź konkretne ramy czasowe.
  6. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Pamiętaj!

  • Raport okresowy możesz wydrukować niezliczoną ilość razy za wybrany okres. Operacja nie ma żadnego wpływu na zapisy w pamięci fiskalnej.