W iPOS web możesz w łatwy sposób prowadzić gospodarkę swojego magazynu. Dzięki tej funkcjonalności masz możliwość przyjęcia dostawy, czy sprawdzenia aktualnego stanu magazynowego w poszczególnych sklepach. Wszelkie zmiany wprowadzisz nie będąc na miejscu w sklepie!

Wyszukiwanie produktów

W każdym momencie możesz sprawdzić aktualny stan magazynowy w wybranym sklepie.  

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Stany magazynowe.
  • Aby włączyć wyświetlanie produktów ze stanem zerowym bądź ujemnym, naciśnij w napis "pokaż zerowe".
 3. Wybierz z listy w lewym górnym rogu kategorię produktu (opcjonalnie).
 4. Wybierz z listy w lewym górnym rogu sklep (opcjonalnie).
 5. W polu "szukaj"  wprowadź cześć nazwy produktu lub użyj kodu kreskowego.

Przyjęcie dostawy (PZ)

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Stany magazynowe.
 3. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk wykonaj i wybierz dostawa (PZ).
 4. Wprowadź nazwę dostawcy, a następnie naciśnij ENTER
 5. W lewym górnym rogu wybierz z listy sklep którego dotyczy dostawa.
 6. Wprowadź prawidłową datę dostawy (domyślnie zawsze jest wyświetlana data bieżąca).
 7. Wprowadź numer dokumentu (opcjonalnie; maksymalnie 24 znaków).
 8. Wprowadź NIP dostawcy, a następnie naciśnij ENTER.
 9. Wprowadź nazwę dostawcy, a następnie naciśnij ENTER.

Jeżeli wprowadzasz kolejną dostawę od tego samego kontrahenta, nie musisz za każdym razem wprowadzać jego danych. Wystarczy wybrać dostawcę z listy, a numer NIP zostanie automatycznie uzupełniony.

Dodawanie dostawy z nowymi produktami

 1. Wprowadź identyfikator produktu (opcjonalnie; maksymalnie 16 znaków) - jeśli zarządzasz swoją bazą w zewnętrznym systemie, a tylko importujesz produkty do iPOS web, nadaj taki sam numer identyfikacyjny jaki występuje w zewnętrznym systemie.
 2. Wprowadź nazwę produktu.
 3. Wprowadź ilość produktu w dostawie.
 4. Wybierz jednostkę miary.
 5. Wybierz stawkę VAT.
 6. Wprowadź cenę zakupu netto.
 7. Wprowadź cenę sprzedaży brutto.
 8. Wybierz kategorię produktu (opcjonalnie).
 9. Wprowadź kod EAN (opcjonalnie - maksymalnie 13 cyfr).
 10. Wybierz precyzję.
  • Jeżeli chcesz dodać więcej aniżeli jedną pozycję:
   1. W prawym górnym rogu wybierz dodaj pozycję.
   2. W nowo utworzonym wierszu uzupełnij wszystkie pole jak powyżej.
 11. Zapisz wprowadzone zmiany, naciskając w przycisk zapisz.

Dodawanie dostawy z istniejącymi produktami

 1. Wybierz produkt z listy produktów - możesz również użyć kodu kreskowego.
 2. Wprowadź ilość produktu w dostawie.
 3. Wprowadź cenę zakupu netto.
 4. Wprowadź cenę sprzedaży brutto.
  • Jeżeli chcesz dodać więcej aniżeli jedną pozycję:
   1. W prawym górnym rogu wybierz dodaj pozycję.
   2. W nowo utworzonym wierszu uzupełnij wszystkie pole jak powyżej.
 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, po prawej stronie naciśnij w przycisk zapisz. 

Dzięki iPOS web masz również możliwość przyjęcia dostawy zarówno dla nowych jak i już posiadanych produktów za pomocą jednej operacji.

Edycja dostawy

W przypadku gdy wprowadzisz dostawę z błędem, możesz ją edytować. 

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Dokumenty magazynowe.
 3. Wybierz dokument z listy.
 4. Po prawej stronie naciśnij w przycisk korekta.
 5. Wprowadź poprawną ilość lub/i cenę zakupu netto dodanych produktów w danej dostawie.
 6. Zapisz wybierając przycisk zapisz.

Pamiętaj!

 • Edycja dostawy możliwa jest do momentu zarejestrowania pierwszej sprzedaży.

Wydanie zewnętrzne (WZ)

W przypadku gdy chcesz zmniejszyć swoje stany magazynowe ze względu np. na wykonany remanent, przeterminowane produkty lub po prostu wcześniej wprowadziłeś błędną ilość, możesz wykonać wydanie zewnętrzne.  

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Stany magazynowe.
 3. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk wykonaj i wybierz wydanie (WZ).
 4. W lewym górnym rogu wybierz z listy sklep którego dotyczy wydanie.
 5. Wybierz dostawcę do którego zwracasz produkty ( jeżeli takowe nie ma, możesz wybrać swoją firmę).
 6. Wybierz towar z listy naciskając w pole nazwa towaru - możesz również użyć kodu kreskowego.
 7. Wprowadź ilość wydawanych towarów.
  • Jeżeli chcesz wydać więcej aniżeli jeden produkt:
   1. W prawym górnym rogu wybierz dodaj pozycję.
   2. W nowo utworzonym wierszu uzupełnij wszystkie pole jak powyżej.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, po prawej stronie naciśnij w przycisk zapisz. 

Przesunięcie (MM)

Korzystając z iPOS web możesz również wykonać przesunięcie pomiędzy utworzonymi sklepami w swojej firmie. Daje to świetną możliwość gdy chcesz dostarczyć towar np. z zamkniętego sklepu do aktualnie działającego.

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Magazyn/Stany magazynowe.
 3. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk wykonaj i wybierz przesunięcie (MM).
 4. Wybierz datę przesunięcia.
 5. Wybierz z listy magazyn źródłowy.
 6. Wybierz z listy magazyn docelowy.
 7. Dodaj produkty które chcesz przesunąć zgodnie z akapitem powyżej "Dodawanie dostawy z istniejącymi produktami", wyszukując go po nazwie, lub za pomocą identyfikatora.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, po prawej stronie naciśnij w przycisk zapisz. 

Każda czynność wykonana w magazynie zapisywana jest w historii iPOS web. Aby dowiedzieć się więcej na temat dokumentów magazynowych kliknij tutaj.

Pamiętaj!

 • Dodając nowy produkt w magazynie nie musisz go dodatkowo dodawać w asortymencie.
 • Jeżeli podczas przesunięcia lub dostawy posiadanego już towaru w miejscu ceny zakupu netto pojawi się "NaN", oznacza to iż dany produkt został dodany w asortymencie.