Weryfikacja zasięgu GSM

Kasoterminal iPOS smart posiada wbudowaną łączność, dzięki której transfer danych jest w cenie. Siła sygnału ukazana jest na wyświetlaczu drukarki fiskalnej w lewym górnym rogu. W każdym momencie możesz również zweryfikować ową wartość w menu drukarki fiskalnej.

Aby szczegółowo zweryfikować zasięg GSM:

 1. Przejdź do menu drukarki fiskalnej.
  1. Uruchom urządzenie.
  2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk.
   Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygnału dźwiękowego.
  3. Po wejściu w menu, na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy:mceclip0.png
   Do poruszania się po menu przeznaczone są dwa przyciski klawiatury dostępne od strony wyświetlacza, od spodu drukarki. Prawy przycisk służy do zmiany pozycji na ekranie, natomiast lewy do wejścia w daną pozycję lub zatwierdzenia wartości.

  4. Odczekaj ok. 30 sekund, a następnie wybierz i zatwierdź pozycję "Status komunikacji". W kolejnym widoku zostanie ukazana siła zasięgu wyrażona w procentach.

  5. Zatwierdź wyświetloną informację naciskając przycisk po prawej stronie.
  6. Aby uruchomić kasoterminal w trybie sprzedaży wybierz i zatwierdź pozycję "Koniec (restart urządzenia)" .